”Bilden som förmedlats är felaktig”

Kursen Kerai är mycket intensiv och studenterna är stressade. Men bilden som målats upp av kursen är felaktig, menar Erik Lidman i Juridiska Föreningen.

Som Kerai-student och utbildningsansvarig i Juridiska föreningen, JF, har jag under vintern följt Spionens artiklar om min utbildning. Den bild som förmedlats är tyvärr felaktig i många avseenden och jag anser därför att det finns ett behov av att kommentera artiklarna.
I ”Omstridd juristkurs kritiseras” skrivs att studenter som underkänns på Kerai förlorar CSN. Så var det – fram till 2012. Då genomförde kursansvariga, efter påtryckningar från JF, ett antal förändringar som åtgärdade bland annat detta.
I ”Efter Kritiken: Kursen Kerai läggs ner” skrivs att studenterna förnekats lärarkontakt. Det finns få lärare som detta passar sämre på; kursansvarig för Kerai är känd just för att alltid svara på studenters frågor på både mail och GUL.

Vidare skrivs att studerandeskyddsombuden vid GUS lagt information från studenter och kursutvärderingar till grund för sin skrivelse om kursen, vilket får det att framstå som att GUS företräder hela kollektivet av oss juriststudenter.
Här måste jag vara lite vass: GUS har inte pratat med vare sig studentkollektivet, kursombud, studerandeskyddsombud eller JF. I den mån de refererar till kursutvärderingar så är det tidigare års kursutvärderingar som åsyftas och mycket av den kritik de lyfter fram rör problem som JF lyfte fram redan förra året och som redan åtgärdats, något som GUS hade känt till ifall de kontaktat oss.

Av årets kursutvärderingar framgår att vi studenter tycker att kursen var mycket intensiv, och att majoriteten av oss varit väldigt stressade. (Självuppskattad studietid är dock 53 timmar i veckan och inte 80 som Spionen skriver att ”generation efter generation av juriststudenter på Handels” uthärdar.)
Men samma majoritet berömmer kommunikationen och bemötandet från kursledningen. De förändringar som efterfrågas är en kraftig minskning av arbetsbelastningen och tydligare instruktioner, men verkligen inte, som GUS kräver, att lärare ska entledigas från sina uppdrag.
Jag hoppas att detta nyanserar läsarens bild av juristutbildningen vid Handelshögskolan – en högkvalitativ utbildning som har vissa fel och brister, inte minst avseende Kerai, men som på senare tid fått mycket felaktig kritik.

ERIK LIDMAN
för Juridiska Föreningens styrelser 2013 och 2014

GUS och Spionen svarar:
Missriktad energi att anklaga GUS
Det räcker med en enda kränkt student

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se