Nyheter

spionen.se - Nyheter

"En hel tvåbarnsfamilj eller fyra flak öl på en moped chockar mig inte längre"


En månad har gått och att se en hel tvåbarnsfamilj eller fyra flak öl på en moped chockar mig inte längre. Jag har nästintill lärt mig att korsa gatan, även om jag varje gång funderar på om jag inte ska bli lite mer religiös för att väga upp mot det svenska systemet med trafikregler som faktiskt följs. Likaså när jag under en skogspromenad möter en illgrön huggorm med gift starkt nog att döda en människa. Ur dess mun spretar grodlår ut åt alla håll. Hur hamnade jag här?

Jag heter Elin Fondén och läser kandidatprogrammet i globala studier på Göteborgs universitet. Under sista året får vi välja på att göra praktik eller att studera i Vietnam. Beslutsångesten var lång och svår men jag insåg till sist att chansen att studera ihop med vietnameser kring utvecklingen i Vietnam inte skulle komma tillbaka. Sverige står kvar, trots allt. Utifrån samma resonemang dubblade jag min utlandsvistelse och bestämde mig för att skriva min kandidatuppsats i Mexiko. Ni kommer via spionen.se kunna följa mina äventyr med uppdateringar varje fredag.

"Pinsam okunskap"

Studentkårer har olika former verkat vid Göteborgs universitet sedan 1800-talet. Det är därför märkligt att anställda vid myndigheten inte har koll på den rörelse som idag representerar cirka 36 000 studenter. 

"Vattenbufflar grymtade och krokodiler slogs i vattenbrynet"

Rosemarie Holmström, var redaktör på Götheborgske Spionen mellan åren 1979-1981. I dag är hon konstnär och dramatiker, innan dess har hon bland annat utbildat otaliga reportrar i gestaltande journalistik vid medieinstitutetet Fojo. Under hennes år på Spionen utmanade redaktionen den gängse bilden av hur ett fullmäktigemöte skulle bevakas. Och startade varje dag med hjälp av tärningsspel.

”Det var ett ganska ensamt jobb”

Björn Clarin var redaktör på Götheborgske Spionen 1960, är årsbarn med tidningen och har således också firat sin 80-årsdag i år. Innan han gick i pension jobbade han bland annat som programledare och kompositör samt var en av skaparna bakom ett av Sveriges Televisions allra första barnprogram, klassikern Humle och Dumle.  

Moa Lundqvist och Dilan Apak. Foto: Olle Enqvist.

”Studenters vardag är fruktansvärd”

För andra året i rad anordnas en välkomstkväll för Göteborgs nya studenter. Bakom initiativet samarbetar Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs förenade studentkårer och Näringslivsgruppen Göteborg & co. Och kvällens konferencierer är två radioprofiler varav den ena har tröttnat på studentlivet och den andra aldrig upplevt det. 

Foto: Violetta Kovacka.

Akademin Valand på Göteborg Film Festival!

Igår invigdes den 40:e upplagan av Göteborg Film Festival och idag startar det årliga samarbetet mellan festivalen och Akademin Valand. Under en vecka anordnar Akademin Valand seminarier, diskussionsforum och filmvisning i den egna biografen. Allt det dessutom helt kostnadsfritt. Vi samlade några röster om samarbetet och om vad festivalen betyder för utbildningen.

Är du avgiftsbefriad? – Glöm inte att intyga det!

Nu på måndag, den 31 oktober är sista dagen att visa att du, som inför våren 2017 sökt in till universitet eller högskola, är avgiftsbefriad. Det är även sista dag att för dig som är bosatt i ett annat land än Sverige intyga ditt medborgarskap.

Är du student och vill lära dig sända radio?

Som ny student kan du engagera dig på olika sätt. Kanske är du intresserad av att göra en egen podd eller nyfiken på att sända radio? Nu har du möjlighet att bli en del av Göteborgs studentradio K103. 

Årets ALARM-mässa större än någonsin

Imorgon öppnas dörrarna till årets arbetsmarknadsmässa för studenter vid Sahlgrenska akademin, ALARM. Årets mässa, som hålls i Chalmers kårhus, är den största hittills och över 1000 besökare väntas. 

Årets sista Götavecka är nu igång

Göta studentkår har under de senaste veckorna sjösatt sin årliga informationskampanj, Götaveckan. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om kårens arbete och funktion. Och redan nästa vecka startar kårvalet.  

Bra att känna till om du som ny student stöter på problem

För dig som är ny student vid Göteborgs universitet kan det vara bra att känna till var att vända sig och hur att göra om du stöter på problem. Göteborgs universitets studentkårer och Göteborgs förenade studentkårer finns där för dig som student.

Foto: Violetta Kovacka.

CSN stramar åt villkoren

 Har du återkrav från CSN som är äldre än ett år? Då kan du nekas studiemedel. CSN föreslår skärpta krav på uppdrag av regeringen.

Dags att nominera till Guldtummen!

Vet du någon som har gjort en betydande insats för Göteborgs studenter? Nu är det återigen dags att nominera till Guldtummen. 

Föreslagen rektor för Göteborgs universitet, Eva Wiberg. Fotograf: Kennet Ruona

Eva Wiberg tackar ja till att bli rektor för Göteborgs universitet

Efter att Göteborgs universitet dragit tillbaka förslaget till regeringen att utse Ole Petter Ottersen som rektor för Göteborgs universitet, fick hans motkandidat Eva Wiberg frågan om hon fortfarande står till förfogande för rektorsuppdraget. Efter en dags övervägande tackade hon ja.

Följ USA-valet med Spionen, Studentradion och Studentgruppen Globala!

Natten mellan imorgon tisdag och onsdag avgörs det amerikanska valet. Studentgruppen Globala, som utgörs av studenter vid Institutionen för globala studier, håller under natten en valvaka. Man kommer att vara i Orgelsalen på Annedalsseminariet där även Spionen och Studentradion kommer att vara på plats. 

Fortsatt turbulent inom kårerna

Oroligheterna inom Göteborgs universitets studentkårer fortgår. Senast i raden av entlediganden är ordföranden för Götas Samhällsvetarsektion som fick lämna sin post omgående. Samtidigt har Konstkårens nya presidier installerat sig och blickar framåt. 

Ole Petter Ottersen. Foto: Terje Heiestad

Göteborgs universitet drar tillbaka förslaget om Ottersen som rektor

Vid ett extrainkallat styrelsemöte idag, måndag den 30 januari, beslutade styrelsen att dra tillbaka förslaget till regeringen att föreslå Ole Petter Ottersen som rektor vid Göteborgs universitet. Anledningen är att det framkommit att Ottersen fortfarande deltar i den rektorsrekrytering som pågår vid Karolinska institutet, KI.

Göteborgsstudenterna håller och har alltid hållit starkt på sin kårs och sina kårtraditioners särart


Redaktionen har gjort två erfarenheter. Det är mycket svårt att åstadkomma ett lämpligt namn till en tidning. Det är också mycket svårt att åstadkomma tidningen. Framtiden får utvisa, vilket resultatet blir av försöken att lösa detta senare problem. Det förras lösning torde redan nu kräva en kort kommentar.
Den av studentkåren utsedda redaktionen mötte som första allvarliga orosmoment i sin tillvaro det faktum, att den planerade publikationen måste förses med ett namn. Ett studium av de skrifter, kåren tidigare utgivit, gav vid handen, att det knappast erbjöd sig någon äldre tradition möjlig att anknyta till. 1902 utgavs Ver Sacrum ”Skrift till förmån för egen härd Utgifven af Göteborgs Studentförening”, en förnäm publikation med vignetter av Carl Wilhelmson. Innehållet utgöres av essayer om skandinavism och anarkism, om Gottfrid Keller, Selma Lagerlöf och Carl Fredrik Dahlgren, noveller, dikter samt ett kåseri om gammalt Göteborgskt studentliv. (…)

Ett andra band av Ver Sacrum kom 1917. Avsikten var densamma: >>Utgiven av Göteborgs Högskolas Studentkår till förmån för dess byggnadsform.>> Denna gång var Ver Sacrum närmast karaktären av en vetenskaplig festskrift, även om den ej vänder sig till en gammal lärd herre utan till en studentkår, som åtminstone i jämförelse med universitetsstädernas är mycket ung till åren. Fem år tidigare, 1902 gav kåren ut Guadeamus. Såvitt jag har mig bekant, är detta den enda tidningen i kårens historia. Jag bortser helt från tryckta programblad o. dyl. Gaudeamus var en gasktidning – eller kanske riktigare, en skämttidning, som bestod av klipp ur gamla gasktidningar. Den utkom med 1 nummer och någon fortsättning torde aldrig ha varit avsedd. (…)

Som synes av denna korta historik är en periodisk tidskrift ett helt nytt företag i kårens historia. När redaktionen för att lösa sin första uppgift, sökte anknytning till en äldre tradition, måste denne alltså sökas utom kåren. Då återstod det lokalpatriotiska inslaget i kårens tankeliv. Göteborgsstudenterna håller och har alltid hållit starkt på sin kårs och sina kårtraditioners särart. Kontakten med storstaden, handels- och sjöfartsstaden, har bidragit att åt göteborgskt studentpsyke ge en annan prägel än den universitetsstädernas lugnare och mer idylliska miljö är ägnad att skapa hos Lunda- och Uppsalastudenterna. Göteborgsstudenternas känsla för samhörighet med sin stad är stark. I tidig göteborgsk presshistoria fann också redaktionen det uppslag, vilket visade sig vinna mest gehör inom kåren, och tidningen fick det gamla göteborgska 1700-talsnamnet  >>Göteborgske Spionen>>.

När Göteborgs Högskolas studenter nu låta den gamla Spionen återuppstå i ny skepnad, sker ju detta ej för att ytterligare välsigna landets redan rikhaltiga tidningsflora med ett Moraliskt eller Satyriskt inslag, men för att åt Göteborgs studenter, såväl de unga som åt alla dem som en gång varit knutna till kåren, skänka ett språkrör.  Den gamla Spionen klagar den 11 januari 1766: >> Jag är nu knappt otta dagar gammal i mit ämbete, och det har redan händt, at jag ledsnat.>> Samhällssatirikern hade råkat ut för den fatala situationen att trivas ganska väl med samhället. Risken för en malör, analog med denna, ät i våra dagar ej stor. Vår tid överflödar av problem. Problem föder synpunkter och åsikter. Spionen avser att skänka publicitet, i den grad den förmår, åt Göteborgsakademikers syn på tingen.

Den gamla Spionen slutar sin anmälan med följande ord till läsaren, i vilka också den från alla döda tidningars grav åter uppstigne Spionen s redaktion helt och fullt instämmer: >> Må wäl, och wänta ofulkomligheter: så blir hwarken du bedragen, eller jag blotstäld.>>


Spionens första ledare, skriven i december 1936 av dåvarande chefredaktör Per Bergman.

Här kan du bl.a. läsa mer om Spionens historia:
Intervju med Per Bergman från 1994.
Grattis Spionen till dina 80 år!

Grannen vi älskar att reta

Guleböj, kjempetorsk och tallefjant – pratar norrmännen verkligen så? På självaste 17 maj bad vi Eva Knuts, etnolog vid Göteborgs universitet, att reda ut begreppen. Samt, att en gång för alla, kröna den bästa Norgehistorien! 

Grattis Spionen till dina 80 år!


1936 är året då vi får det första tv-sända sportevenemanget någonsin, nämligen sommar-OS från Berlin. Det är också året som tusentals människor i Nordamerika dör till följd av områdets dittills värsta dokumenterade värmebölja, det är året då Italien ockuperar Addis Abeba och året då stress förklaras vara ett medicinsk tillstånd. Men 1936 är också året då Götheborgske Spionen återuppstår som medlemstidning för Göteborgs Högskolas Studentkår, då med Per Bergman som tidningens chefredaktör.

I år fyller tidningen alltså 80 år. 80 år av granskning, kåseri, opinion, nyheter och ledare. Och det är något vi vill uppmärksamma innan året 2016 är till ända.

Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 utkommer Götheborgske Spionen till samtliga studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och från och med juni månad publicerar vi nästan dagligen nyheter, artiklar och blogginlägg på vår hemsida och finns tillgängliga på sociala medier. Spionen följer sin målgrupp, så som den alltid har gjort.

80 år är en gedigen utgivningsperiod. Den har stått sig genom världskrig och en pågående tidningsdöd. Det har den inte gjort enbart på grund av det unika uppdrag som tidningen har, utan också för att den bland annat visat att den genom sin unika insyn och kompetens i frågor som rör en – av andra medier – underbevakad statlig myndighet, spelar en viktig roll för studenternas fortsatta inflytande och utformning av sin egen utbildning.

Visionerna för vad Spionen skulle vara och komma att bli må ha varierat genom åren beroende på vem som suttit vid rodret, men jag är alldeles övertygad om att samtliga av mina föregångare har haft samma känsla kring varför vi bevakar en av de viktigaste frågorna inom samhället. Jag tänker på det där med kunskap. Att just kunskap är makt, ryms i Spionens identitet så väl som kanske ingen annanstans.

Att verka för att, på sikt, stärka utbildningskvaliteten, möjliggöra och upprätthålla studenternas inflytande, att varje dag informera och finnas tillgängliga som ett fönster ut för dessa röster som formar vår framtid – det känns nästan övermäktigt, men det är något jag hoppas att Spionen kommer att få göra i många, många decennier till. Oavsett vem som styr skutan från ledarsidan.

Aldijana Talic, chefredaktör och ansvarig utgivare

Här kan du läsa mer om Spionens historia.

GU-anställd tidigare anklagad för sexuella trakasserier

Efter att ha kränkt och trakasserat kvinnor varnades personen och tvingades att byta enhet på sin förra arbetsplats. Nu är hen anställd av GU – för att arbeta med likabehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. 

Idag är dagen då du ska utmana den kommersiella kärleken

Amors pilar, brinnande passion och pumpande hjärtan. Sankt Valentin är tillbaka. Helgonet som dog för att sprida kärlek över våra frusna själar. Eller? Emma Engdahl, docent i sociologi, menar att det kommersialiserade kärleksbegreppet leder till depression istället för lycka.

Internationella kvinnodagen på Göteborgs universitet

Knutna nävar och kvinnokamp - imorgon är dagen då vi uppmärksammar de orättvisor som kvinnor upplever runtom i världen. På Göteborgs universitets uppmärksammas dagen bland annat genom workshops, demonstration och föreläsning med utrikesministern Margot Wallström. 

Foto: Pixabay / Creative commons/ CC00

Kuppen för Koppen

Sedan 2014 är den 28:e maj den internationella mensdagen. Det uppmärksammar studenter vid Göteborgs universitet genom att fira kvinnan och mensen. Och just i år slås ett särskilt slag för menskoppen och miljön. 

Kvinnors makt i världen ökar

Kvinnors situation har förbättrats avsevärt under det senaste seklet. Detta visar ett nytt index framtaget vid Göteborgs universitet. Ett index och register som möjliggör nya sätt att jämföra kvinnors fri- och rättigheter över tid.

Minus på kontot för studenter

Enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS) går genomsnittsstudenten back med 326 kronor per månad. Ökat bidrag föreslås som lösning. 

Nu är vårterminen igång

 Idag startade vårterminen! Göteborgs universitets institutioner och korridorer fylldes med såväl nya som redan vana studenter. Vi träffade några av dem och frågade hur det kändes att terminen nu var igång? 

Ny rektor föreslagen

Inte nog med att de norska gymnasieungdomarna i teveserien Skam dominerat våra liv de senaste månaderna – nu föreslås också Oslo universitets nuvarande rektor, Ole Petter Ottersen, att ta över rektorsposten vid Göteborgs universitet. 

Foto: Violetta Kovacka.

Nya på jobbet

Vad drömmer de om, vad har de gjort tidigare och när grät de senast? Spionen har träffat Nora Myrne Widfors och Sara Gabrielsen – ny ordförande respektive vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer för att ta reda på vilka förväntningar de har inför det kommande verksamhetsåret.

Psykisk ohälsa ökar bland studenter

Antalet studenter som söker sig till Akademihälsan med svår, komplex eller allvarlig psykisk ohälsa ökar. Allra störst är ökningen bland studenter från lärarutbildningen. Ibland kan det som studenter själva uppger att de söker för visa sig vara del av en mer omfattande problematik. 

Foto: Violetta Kovacka.

Så här firade Göteborgs studenter Valborg 2018

Under Valborgsmässoafton anordnade studentkårerna vid Göteborgs universitet ett gemensamt valborgsfirande i Trädgårdsföreningen. Firandet startade klockan 14:00 med ett studenttåg och fortsatte med musik, tal och utdelning av Göteborgs studenternas stora pris – Guldtummen. I samband med firandet höll rektor Eva Wiberg sitt första Valborgstal som rektor för Göteborgs universitet. 

Foto: Johan Wingborg/GU

Så röstade Göteborgs studenter

Efter gårdagens val är det oerhört jämnt mellan blocken och frågan om hur Sverige ska styras är fortfarande obesvarad. Men hur hade det sett ut om Göteborgs studenter hade fått avgöra? Vi har tittat närmare på stadens fem mest studenttäta områden – Kviberg, Gibraltargatan, Studiegången, Lindholmen och Olofshöjd – för att få ett hum om vilka som skulle få bilda regering om det var upp till studenterna. 

Såhär firade Göteborgs studenter Valborg

Under Valborgsmässoafton anordnade studentkårererna vid Göteborgs univeristet ett gemensamt valborgsfirande i Trädgårdsföreningen. Firandet startade klockan 13:00 med ett studenttåg och fortsatte med musik, tal och utdelning av Göteborgs studenternas stora pris - Guldtummen. I samband med firandet höll Pam Fredman sitt sista Valborgstal som rektor för Göteborgs universitet.

Spionenbloggen är nu igång!

Här ska studenter från Göteborgs universitets alla fakultet och hörn kunna skriva om erfarenheter, tankar och andra reflektioner kopplade till studier och studentliv.

Vårens mest populära program

Även om jultomten står i farstun och frustar är det inte långt kvar innan ledigheten är över och vårterminen drar igång igen. Inför den har Göteborgs universitet sammanställt de mest populära programmen.

Vinn festivalpass till Clandestino festival!

Den femtonde upplagan av Clandestino Festival äger rum den 8-11 juni. Genom att delta i tävlingen kan du genom Spionen vinna två festivalpass! Svara på några enkla frågor, tagga den du vill gå med på vår Facebook - och du är med! Och självklart – gilla och följ även Clandestino festival och Spionen i sociala medier. 

Wiberg utreds efter resenota

Igår rapporterade Tidningen Lundagård om Lunds universitets prorektor Eva Wibergs resekostnader i tjänsten. Wiberg, som är föreslagen att bli Göteborgs universitets rektor, ska enligt tidningen rest för onödigt dyra kostnader och ärendet utreds nu av en internrevision.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se