Foto: Carina Gran

Nytt program på Handels

Hösten 2019 startar Handelshögskolan ett nytt program som fokuserar på urbanisering och resursfördelning. Genom att erbjuda studenterna både historiska och kulturgeografiska perspektiv hoppas skolan kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Under ett drygt decennium har det diskuterats om ett djupare samarbete mellan ekonomisk historia och kulturgeografi. Hösten 2019 blir diskussionerna till verklighet då det nya programmet Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi sjösätts.
   – Tidigare har vi inte riktigt hittat en lämplig form. Det behövde både vara något nytt och samtidigt passa in i Handelshögskolans profil. Nu när hållbarhet har blivit en viktigare fråga passade det bra in, säger Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia och ansvarig för det nya programmet.
Sen ett år tillbaka har de arbetat aktivt med programmet som, förutom kulturgeografi och ekonomisk historia, även innehåller kurser i nationalekonomi, statistik och innovation & entreprenörskap. Utbildningen håller på under tre år och hoppas erbjuda studenterna träning i att kunna ”tänka kritiskt och kreativt för att kunna lösa samhällsproblem”.
   – I vår stressade samtid behövs historiska perspektiv för att sätta in samhällsproblem i rätt kontext. Annars tenderar analyser och förslag att bli dåliga och närsynta. Det räcker inte att gå fem år tillbaka i tiden utan ofta är det nyttigt att se på förändringar som skett under de senaste 50 eller 100 åren, säger Oskar Broberg.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se