Arkivfoto.

Svallvågorna efter ockupationen

För 50 år sedan, 24 maj 1968, ockuperades kårhuset i Stockholm, en händelse som fick stor uppmärksamhet och kom att prägla en hel generation. Men vad fick det för konsekvenser för studenter vid Göteborgs universitet?

Hundratusentals människor som protesterar mot kriget i Vietnam, en kvinnorörelse på frammarsch och våldsamma studentkravaller på Paris gator – kårhusockupationen 24 maj 1968 i Stockholm var ytterligare ett symptom på en världsomspännande proteströrelse.

Ockupationen startade efter ett möte anordnat av studentkåren. Tanken var att diskutera en regeringsproposition som många studenter ansåg vara ”högskolans motsvarighet till industrins löpande band”. Känslorna var upprörda och mötet slutade med att studenterna stannade kvar och ockuperade sitt eget kårhus. Ockupationen varade i fyra dagar och fick bland annat besök av dåvarande utbildningsminister Olof Palme.
Men i Göteborg behöll man fötterna någotsånär på jorden och drabbades inte av en lika stark ”proletär romantik”, enligt Tomas Forser, i dag professor emeritus i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Genom att många av oss var engagerade i FNL-rörelsen* så hade vi kontakter med till exempel Hamnarbetarförbundet och på det sättet relationer till en göteborgsk bas på ett annat sätt än i Lund och Uppsala. De var mer slutna och studentikosa vilket gjorde att de kanske tog till mer extrema uttryck. Medan vi aktade oss för att ha för höga hattar, att vara för snobbiga, säger han.

En annan händelse som inte brukar nämnas i sammanhanget är Du-reformen. Språkbruksförändringen som ägde rum 1967, att kort och gott tilltala människor med du istället för med ni, herr eller fru var ett tecken i tiden, enligt Tomas Forser.
– Du-reformen betydde oerhört mycket för att luckra upp hierarkier. Nu var det inte vilken position, titel eller vilken examina som avgjorde utan det goda argumentet. Det var ett tydligt tecken på en förändring, säger han.

Tomas Forser, 25 år gammal 1968, menar att just kårhusockupationen i Stockholm idag ofta framställs i ett lite ironiskt skimmer, att studenterna ockuperade sitt eget hus och att de gav upp så fort de mötte lite motstånd. Men enligt honom innebar 68-rörelsen också reella förändringar.
– I och med att fönstret öppnades mot världen så ifrågasattes det som tidigare setts som självklart. Vi slutade att vara fast i gamla hjulspår och det öppnades upp för att se sammanhang och strukturer. På litteraturvetenskap där jag gick så startade vi ett så kallat Kritiskt Seminarium, något vi tyckte saknades.

Tomas Forser menar att vetenskapen inom humaniora tog stora intryck och förändrades i samband med 68-rörelsen. Något som exempelvis syntes i kurslitteraturen.
– Det kunde vi ju se, att det fanns väldigt få arbetarförfattare bland kurslitteraturen. Och knappt några kvinnliga författare. Det startade en vital diskussion som fick konsekvenser, säger han.

När det kommer till den utlösande faktorn för kårhusockupationen, motståndet mot studiereformen, så var det en strid studenterna till sist förlorade.
– Reformen innebar en snuttifiering av kurserna. Det gick ut på att studenterna skulle bli klara och få sina poäng så fort som möjligt och sen vara anställningsbara. Att bli ”anställningsbar” var ju inte anledningen till att vi läste humaniora, vi studerade för att fördjupa våra kunskaper och för att bilda oss. Det där var en kamp som betydde mycket för oss och som vi tyvärr på intet sätt vann, säger Tomas Forser.

Även kårhusockupationen var en kamp som förlorades. På kvällen 27 maj 1968, fyra dagar efter att ockupationen startat, gav studenterna upp självmant efter att polis spärrat av och omringat huset.

* En solidaritetsrörelse som stödde den vietnamesiska kampen i kriget mot USA.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se