Pompa och ståt

Vad är egentligen doktorspromotionen? Var är festen, vilka deltar och kan de inbjudna komma i jeans – Spionen reder ut några av frågorna!

I kväll är det dags för Göteborgs universitets doktorspromotion – en akademisk sed med gamla traditioner som återkommer varje år. Promotionen, som äger rum på Svenska mässan, är en avslutningsceremoni för dem som avklarat sin doktorsexamen under det gångna året. Frack, långklänning, folkdräkt eller akademisk högtidsdräkt gäller för den som går med i processionen där bland andra rektor Eva Wiberg, dekaner och hedersgäster deltar.
De professorer som delar ut insignier till de nya doktorerna kallas för promotorer. Promotorerna leder även de nya doktorerna över den symboliska parnass, som är ett tecken på att de därefter får undervisa som doktorer.

Under doktorspromotionen pratar man delvis latin för att ge en internationell prägel åt ceremonin och knyta an till en gammal tradition som går tillbaka till universitetet i Bologna på 1000-talet. I Uppsala och Lund talas latin under hela promotionen. Vid övriga universitet och högskolor i Sverige används i huvudsak svenska.

Magnus Wistrand är professor i latin och den som skriver promotorernas texter. Cirka en månad innan promotionen träffar han professorerna. Han läser då upp texterna för dem, översätter och därefter övar de på uttal.

– Det har nog ingen större betydelse om promotorerna kan latin eller inte, menar han. Promotionen är en sorts show där man uppträder med vissa ord och gester och det gäller att leva sig in i det man gör. Han man bara den inställningen kanske latinet till och med kan innebära en fördel. Kan man texterna ordentligt brukar det flöda på. Skulle man tala svenska kanske man försöker improvisera och då kan man börja trassla till det.

I år är det totalt 149 doktorer och 13 hedersdoktorer som uppmärksammas. Några av namnen är Nils Hanson – sedan 2004 projektledare och ansvarig utgivare på SVT:s Uppdrag Granskning, Christian Zacharias – en av världens ledande pianister och dirigenter, samt Liz Wells – en internationellt erkänd konstkurator.

Förutom promoveringarna av nya doktorer, delas bland annat Gunnar Svedbergs pris ut till Black Dot och grundarna Daniel Brandt och Nicolai Slotte. Black Dot är föreningen som enligt motiveringen ”verkar för att öka möjligheten för studenter att arbeta med och inleda relationer med privata, offentliga liksom idéburna verksamheter, samt med forskare och entreprenörer.”

Efter ceremonin fortsätter kvällen med mingel för att avslutas med middag och dans i bankettsalen på Svenska mässan.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se