Foto: Johan Wingborg.

Anna Lindholm blir ny universitetsdirektör

Rekryteringen av en ny universitetsledning är klar. I rollen som ny universitetsdirektör hittar vi från årsskiftet nuvarande områdeschef Anna Lindholm.


Efter en extern rekryteringsprocess med sammanlagt 18 sökande beslutade rektor Eva Wiberg att välja Anna Lindholm att från 1 januari 2018 tillträda som ny direktör för Göteborgs universitet.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu har en komplett ledningsgrupp för Göteborgs universitet. De tre som rekryterats är personer som väl kompletterar oss övriga i universitetsledningen, det vill säga mig själv, prorektor Mattias Goksör och vicerektor för utbildning, Mette Sandoff. De är inte bara erfarna och drivna inom sina respektive områden utan också väldigt måna om universitetet i stort, säger rektor Eva Wiberg i ett nyhetsbrev på universitetets hemsida.

Universitetsdirektören är chef för den gemensamma förvaltningen och ingår i såväl universitetsledning som rektors ledningsråd. Nuvarande, tillförordnad direktör är fram till årsskiftet Marie Smedbro.

Förutom valet av ny universitetsdirektör valdes Göran Landberg, chef för Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin, till ny vicerektor för forskning. Utöver det inrättades en ny post – vicerektor för samverkan. En tjänst som gick till Fredrika Lagergren, nuvarande prefekt vid Institutionen för tillämpad IT.

 

 

Anna Lindholm

Är idag områdeschef vid området för administrativt stöd inom gemensamma förvaltningen och chef över personalenheten. Hon är jurist i botten och har en bakgrund som kanslichef vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin, samt som chef över tidigare rektors kansli. Hon har också arbetat som utredare och jurist vid bland annat Lunds universitet.

 

Universitetsledningen

Rektor (Eva Wiberg) är universitetets chef och främste företrädare. Rektor leder universitetets verksamhet och ansvarar bland annat för att verkställa styrelsens beslut. 

Prorektor (Mattias Goksör) är rektorns ställföreträdare och förordnandet följer rektorns.

Universitetsdirektören (tillförordnad fram till årsskiftet Maria Smedbro) är chef för den universitetsgemensamma förvaltningen. 

 

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Enligt högskolelagen har styrelsen "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs". Ordförande för styrelsen är Cecilia Schelin Seidegård.
Styrelsens uppgifter omfattar särskilt:
  • övergripande målformuleringar och övergripande beslut om universitetets verksamhet och ekonomi
  • långsiktig planering, utbildnings- och forskningspolitiska ställningstaganden för universitetet som helhet
  • omvärldsanalys
  • utvärdering och kvalitetskontroll
  • resultatanalys
  • resursallokering över budgetperioden (1-3 år) och löpande uppföljning

Fakta: Göteborgs univeritet. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se