Såhär gör du i en krissituation – säkerhetschefen Leif Bouvins instruktioner

Vet du hur du ska göra, vem du ska ringa och om du är försäkrad om en olycka inträffar? Vi har sammanställt några svar.

- Vid behov av väktare eller fastighetsjour kontakta universitetets larmcentral på nummer: 031-786 71 55 eller anknytning 1755. Tala då om var på universitetet du befinner dig och vem du vill ha kontakt med.

- Vid mindre akuta situationer på kontorstid kontaktar du din kurs- eller institutionsledning respektive campus säkerhetsgrupp.

- Ärenden som rör inbrott och larm ringer man in via larmcentralen och hanteras sedan av universitetets väktarbolag.  

- Personalenheten ansvarar för att organisera krisresurser vid större händelser. För det finns avtal via företagshälsovården för anställda och Akademihälsan för studenter. Kontaktuppgifter finns på Gul under rubriken ”om något händer”.

- Vid större händelser går även kommunens Posom (psykiskt – och socialt omhändertagande) in med resurser.

- Personal och studenter är försäkrade via arbetsskadeförsäkring men studenter har ytterligare en försäkring via personskadeförsäkringar för just studenter.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se