Foto: Viktor Holm.

HHGS ger sig in i upphandlingen av restaurang Handelsrätten

Handelshögskolans i Göteborg studentkår, HHGS, har gett sig in i upphandlingen av Handelsrätten - restaurangen på Vasagatan 1. Vi har pratat med kårordföranden Love Josefsson om initiativet och varför kåren vill driva verksamheten.


Berätta om initiativet!
– Bakgrunden till initiativet är att Göteborgs universitet för första gången sedan 2001 upphandlar restaurangverksamhet. Det beror på att dåvarande rektor beslutade om att GU inte längre skulle upphandla restaurangverksamhet, utan istället skulle fastighetsägaren - Akademiska hus - stå för den delen. Det var inte Akademiska hus intresserade av. Det har inneburit att samma restauratör har drivit restaurangen på Handels i väldigt många år. Den driften har inte varit helt problemfri och både fakultet och studenter upplever ett missnöje med utbudet, öppettiderna och servicenivån. Vi vill utveckla verksamheten och avhjälpa de upplevda bristerna samtidigt som vi ser restaurangen som underutnyttjat ett forum för möten mellan studenter och personal.

Varför väljer ni att vara med i upphandlingen?
– Vi är övertygade om att vi skulle vara bättre på att driva verksamheten. Vi vill utveckla maten och utrymmena för att kunna erbjuda en bättre upplevelse för både våra medlemmar och andra gäster. Vi är säkra på att det skulle innebära fördelar för alla på Handelshögskolan om vi övertog driften.

Vad har det inneburit för er, rent praktiskt, att ge er in i upphandlingen?
– Rent praktiskt har arbetet för att vara aktuella i anbudsförfarandet inneburit att vi har startat ett bolag och fyllt det med innehåll. Vi har varit nödgade att lägga ner väldigt mycket tid för att nå upp till kravspecifikationerna i upphandlingen.

Vad skulle det kunna tillföra er kår och medlemmarna? 
– Handelshögskolan står inför en omfattande ombyggnation, under byggtiden kommer vi att förlora våra utrymmen på skolan, möjligheten att överta koncessionen skulle därför innebära att vi kommer ha en fortsatt stark närvaro på skolan under byggtiden. Dessutom skulle vi inte behöva gå med vinst, det innebär att vi har mer resurser som kommer våra gäster till godo. 

Vilken typ av verksamhet ser ni framför er? 
– Vi vill utveckla den ekologiska matkulturen hos studenter i Göteborg. Vi strävar efter att vara en branschledande grön restaurang som serverar ekologisk och fräsch mat. Miljö och klimat är viktigt för oss. Eftersom vi inte vill vara en del av problemet ska vi istället vara en del av lösningen. Vi ska alltid försöka hitta den bästa möjliga miljömässiga lösningen för vårt företag, våra kunder, våra leverantörer, våra partners och ge våra medarbetare möjlighet att agera på ett miljövänligt sätt genom vägledning och stöd. Det gör vi genom att ha ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Vi möjliggör även för våra gäster att hjälpa till att förbättra miljön exempelvis genom att vi skriver ut i våra menyer hur mycket koldioxid varje produkt kostar. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se