"Kårens arbete är som en specialeffekt i en film"

Det första frågetecknet som behöver rätas ut handlar om enskilda medlemmars engagemang. En student svarar  ”… jag vet liksom inte vad det går ut på eller hur aktiv man ska vara.” En annan har svarat ”Jag är inte medlem och det är framförallt för att mitt fokus ligger på att studera.”

Min erfarenhet är att den här missuppfattningen är relativt utbredd, och vi jobbar hårt för att ändra på det. Missuppfattningen ligger i att många studenter verkar tro att det åligger medlemmarna i studentkåren att engagera sig på något sätt. Men studentkåren är ingen fotbollsförening. I själva verket är det precis tvärtom. Du är medlem i kåren så att du kan fokusera på dina studier. En av de viktigaste idéerna som studentkårens existens bygger på är att alla studenter inte skall behöva driva varje enskild fråga gentemot universitetet själva. Det skall räcka med att ge studentkåren förtroendet att driva frågorna genom att vara medlem. Som student och kårmedlem skall du därefter kunna ägna dig åt din utbildning och veta att någon tar de viktiga frågorna med universitetet angående utbildningskvalité, arbetsmiljö, schemaläggning, examinationsformer och tusen andra saker som ingen individ själv kan hålla reda på.

Självklart behöver vår organisation engagerade medlemmar, vi utlyser ofta olika uppdrag av varierande storlek och tidslängd, men skulle vi på något sätt kräva att varje enskild medlem engagerade sig så skulle hela poängen med studentkåren försvinna.

Nästa missuppfattning som jag mer än gärna tar tillfället i akt att belysa handlar om vad du som student får ut av ett medlemskap i kåren. Några citat från enkäten: ”Folk i min klass har dock fått god hjälp när de behövt.” ”vad mer man får "för pengarna", det vet jag inte.” ”Jag är inte medlem, men jag har liksom inte känt att jag har ett behov riktigt.” ” jag är medlem … men jag tycker inte att jag märker av deras närvaro”.

Ett av studentkårens största problem rent informationsmässigt är att kårens arbete är som en specialeffekt i en film. Är den tillräckligt bra är det ingen som märker av den. I Göta studentkår försöker vi alltid att arbeta proaktivt för att lösa problem innan de eventuellt uppstår. Detta gör vi främst genom studentrepresentation och nära relationer med universitetspersonalen. Våra representanter sitter med när kurser utvärderas, scheman sätts och examinationsformer beslutas. De finns med när universitetspersonalen går arbetsmiljöronder och när planer för ombyggnationer görs. Och i princip vid alla andra tillfällen då någon form av beslut skall tas som har direkt eller indirekt påverkan på utbildningskvalité eller arbetsmiljö för studenter.

Att höra enskilda studenter prata om att man inte har ett ”behov” av studentkåren, eller att vår närvaro inte ”märks av” kanske med bakgrund av detta bör ses som en komplimang, en klapp i ryggen och ”job well done”. Men det är samtidigt olyckligt om den typen av resonemang leder till att man som student väljer att inte vara medlem. Om medlemsanslutningen minskar så minskar också vår möjlighet att utöva inflytande mot universitetet. Det kanske inte kommer märkas i morgon, eller i övermorgon, men förr eller senare kommer det uppstå till synes lättundvikliga problem och många studenter kommer ställa sig frågan ”hur kan det här ens vara ett problem?”.

Ja, det hade det inte behövt vara om det funnits ett tydligt studentperspektiv med från början. Det är liksom oftast lättare att förebygga ett problem än att lösa det i efterhand.

Det leder mig in på det som vi internt kallar för studentärendehantering, eller ”Folk i min klass har dock fått god hjälp när de behövt” som en student i enkäten så trevligt uttryckte det. När du som student stöter på någon form av problem med din utbildning kan du alltid vända dig till studentkåren. Vi står på din sida, vi företräder dig och framförallt – vi har väldigt mycket kunskap om de lagar och regler som universitetet (och studenterna) har att förhålla sig till. Det förvånar mig inte om det är det här som åsyftas när vissa studenter pratar om att de inte riktigt haft behov av studentkåren. Och det är givetvis helt okej, känner du att du är stark nog att driva din fråga mot universitetet själv så kommer ingen tvinga dig till något annat. Alla har dock inte den förmågan. Men ännu viktigare, studentärendehantering är inte allt vi i Göta studentkår sysslar med. Det är inte ens det mesta vi sysslar med. Det upptar inte i närheten lika mycket av vår tid som de uppgifter jag nämnt ovan. Men det är fortfarande lika viktigt för det. Vårt fokus kommer alltid att ligga på att studenterna skall må bra, trivas på universitetet och få en utbildning som lever upp till deras krav.

Slutligen vill jag belysa att många tillfrågade i enkäten upplevde att de inte fick någon information om kåren eller vad vi arbetar med. Jag vore inte mycket till kommunikatör om jag inte passade på att nämna de kommunikationskanaler vi har där du som medlem får veta mer om vad vi gör. Skitviktigt, vårt nyhetblad på alla toaletter, nämndes i enkäten och den finns tillgänglig för alla studenter, inte bara kårmedlemmar. Likaså de nästan hundra anslagstavlor vi har utspridda över de fem fakulteter vi representerar där information anslås varje vecka.

Utöver detta får alla medlemmar ett mejl per månad med nyheter om vårt arbete på respektive fakultet. På vår hemsida hittar du både allmän information om organisationen och nyheter + kalendarium för kommande events.

Och på Facebook, Instagram och Twitter hittar du oss på @gotastudentkar. Hoppas vi ses och hörs där framöver!

Tobias Karlsson,
Kommunikatör för Göta studentkår

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se