Är jag för mainstream?

”Detta innebär i förlängningen att det inte är filmintresset i sig som avgör om man besöker festivalen eller inte, utan om man är intresserad av finkultur och känner att man passar in som besökare.”
Mediastudenterna Sara Adolfsson och Maria Börgesson har studerat hur googlegenerationen ser på Göteborgs filmfestival.
Göteborg international film festival erbjuder massor med filmer från hela världen och kompletterar SF:s biomonopol med sitt breda utbud. Filmintresserade studenter lockas av de många filmerna men upplever samtidigt festivalen som en finkulturell värld där de inte hör hemma. Sara Adolfsson och Maria Börgeson har undersökt googlegenerationens syn på Filmfestivalen.

{niftybox background=#FFFFFF,textcolor=#999999,width=50%,float=right,textalign=left,font=Arial,fontsize=12px}

Ett ex-jobb i filmfestivalens tecken

• Undersökningen har genomförts av Sara Adolfsson och Maria Börgeson som examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation på Göteborgs universitet höstterminen 2009.
• Uppdragsgivaren Göteborg international film festival (GIFF) ville veta hur de kunde locka unga potentiella besökare i åldrarna 20-30 år att besöka festivalen.
• Filmfestivalen i Göteborg är Skandinaviens största och Europas femte största publikfestival, år 2009 såldes cirka 124 500 biljetter. Filmfestivalen pågår under en dryg veckas tid varje år runt månadsskiftet januari-februari och visar cirka 450 filmer från 70 länder.
{/niftybox}

"Nu börjar det... Det doftar på ett särskilt sätt i biografen Draken. En aning damm, en gnutta förväntan och lika delar röd sammet och starka känslor." Med de här kärnfulla orden inleds Filmfestivalens programtidning 2009. Det är spänning i luften, samtidigt som det ges plats för traditionen och för hjärtat i verksamheten – biografen Draken. Det förutsätts nästan att läsaren ska veta vad Draken är och dela den spända förväntan som den trogna besökaren förmodligen bär på inför den kommande festivalen.
Många av Filmfestivalens besökare är just återkommande gäster som vet precis när programmet brukar släppas och som följer både årets teman och frågan om vilken konstnär som ska få äran att designa tidningens framsida med stort intresse.

Föryngra publiken

Under en intervjuuppgift i vår metodkurs insåg vi vilka stora skillnader som finns i uppfattningen om Filmfestivalen mellan en person som brukar besöka festivalen och någon som aldrig besökt den. Skillnaderna väckte vår nyfikenhet och vi kontaktade GIFF för att se om vi kunde skriva vår uppsats på uppdrag av dem.

Göteborg international film festival vill växa till en av världens 10 största festivaler. För att åstadkomma detta måste den locka till sig många nya besökare. Eftersom man anser sig ha sin besökarbas i medelålders välutbildade höginkomsttagare är det särskilt intressant att locka till sig studenter för att föryngra publiken.

Samtidigt upplever GIFF att studenter, eller unga vuxna, är svårast att nå då de förväntas vara mer benägna att själva söka information och vara mindre trogna traditionella källor och marknadsplatser som till exempel morgontidningen. Det finns ett glapp mellan den mer traditionella kulturarenan och den där den yngre generationen finns. Frågan är då vad Filmfestivalen representerar för den yngre delen av målgruppen som GIFF vill locka till sig?

Känner sig exkluderade

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur bilden av Filmfestivalen ser ut hos filmintresserade studenter som inte räknar sig som besökare. Undersökningen baserades på fyra fokusgrupper med studenter i vitt skilda ämnen i åldern 20-30 år. Fokusgrupperna fick först diskutera sin spontana uppfattning om festivalen. Sedan fick de ta del av marknadsföringsmaterial från 2009 års festival i form av affisch, logga, annonser och programtidning och diskutera detta tillsammans.
Det rymdes både positiva och negativa attityder hos ickebesökarna. De positiva attityderna handlade om att det är bra att det finns ett alternativ till SF:s filmer på bio och de såg positivt på mångfalden av filmer. De negativa attityderna som kom fram i fokusgrupperna var främst baserade på att ickebesökarna känner sig exkluderade snarare än inkluderade, de tyckte inte att Filmfestivalen verkade vara något för dem.
Finkultur kontra intresse
Studenterna förknippade Filmfestivalen med finkultur i högre grad än med filmerna som visas. Detta innebär i förlängningen att det inte är filmintresset i sig som avgör om man besöker festivalen eller inte, utan om man är intresserad av finkultur och känner att man passar in som besökare.

Den bild som en del av ickebesökarna bär med sig av den som besöker festivalen skapar en osäkerhet som blir ett hinder i kommunikationen mellan GIFF och ickebesökarna. En av tjejerna i fokusgrupperna uttrycker det så här: "Jag kanske är för mainstream. Den är lite svåråtkomlig tycker jag. Den är inte så inbjudande, utan det är lite för de redan inbjudna. Den får mig inte att vilja gå för jag känner mig lite utanför faktiskt".

Klickande kultur

Ickebesökarna beskrev också sig själva som en bekväm googlegeneration som är van vid att få all inspiration och information serverade till sig framför tangentbordet bakom datorn.
De är vana vid att allt som man kan tänkas vilja ha eller ta del av finns ett klick bort. Reklam, affisch och programtidning representerar inte den lättillgängliga och snabba information som ickebesökarna vill ha och är vana vid. Att besöka Film­festivalen uppfattas som ett projekt. De tycker att det verkar krångligt och tidskrävande att sätta sig in i hur festivalen fungerar, hur man skaffar biljetter och vilka filmer som finns att se. När de får ta del av affischen för festivalen, annonser och programtidningen tycker de att materialet är svårtillgängligt och kopplar det främst till konst och inte till film. En av fokusgruppsdeltagarna pratar om Filmfestivalbesökare i termer av familjen och att man får en känsla av att man måste vara inne i denna familj för att förstå marknadsföringen. Känslan av utanförskap förstärks av kommunikationen som syftar till att bjuda in. Man känner sig inte välkommen in i familjen.

Saknar snabba trailers

Fokusgruppsdeltagarna menar att de helst vill möta GIFF på de arenor där de redan befinner sig, som via sociala medier och direkta besök på universiteten med en mer lättillgänglig ton. Ickebesökarna vill ha information om hur det går till på Filmfestivalen och vad man kan förväntas få ut av sitt besök. De påpekar att de är vana vid att kunna se trailers för filmer för att välja ut vad de attraheras av på förhand. Och helst vill de sedan kunna boka biljetter på hemsidan och få dessa via sms och att det sedan skulle gå att åka spårvagn hela vägen till filmen på sms:et. Lätt och bekvämt och aldrig längre än några klick bort.

text: sara adolfsson
och maria börgeson
illustration: klara persson

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se