Första åren som lärare tuffa

arbetsliv-jens-thomander
Jobbar som lärare. Jens Thomander har jobbat som lärare i fem år. Utbildningen vid Göteborgs universitet gav långt ifrån allt han hade behövt, tycker han.

”Ta vara på praktiken”

Namn: Jens Thomander
Ålder: 35 år
Studerat: Praktiskpedagogiska gymnasieåret på Pedagogen, svenska, filosofi, litteraturhistoria och idé- och lärdomshistoria.
Jobbar: Anställd av Göteborgs Stad och arbetar i dag på Slottsbergsgymnasiet, en skola för elever med särskilda behov. Har även jobbat som vikarie på Schillerska.

Tips till lärarstudenter:
• Ta vara på praktiken, den är oerhört viktig.
• Det är viktigt att vara säker på att du verkligen vill bli lärare. Det är relativt låg lön och kan vara ganska kämpigt men känns det rätt så är det ett kanonjobb.
• Jag tycker att pedagogik framförallt handlar om att använda det sunda förnuftet.

Jens Thomander arbetar som gymnasielärare i Göteborg. Efter sin tid på Pedagogen tycker han att det var ett stort steg att komma ut i yrkeslivet.
- Verkligheten skiljer sig mycket från lärarutbildningen.

Jens har arbetat på Slottsbergsgymnasiet på Lindholmen i fem år och ­periodvis även ryckt in som lärarvikarie på Schillerska. Han är utbildad lärare i svenska, filosofi och kulturhistoria men undervisar i dagsläget endast i svenska. Sin första tid som lärare minns han som tuff.
- Första terminen var ett helvete! Jobbet var bra men jag var alltid trött efteråt så fritiden blev lidande.

Han tycker att hoppet från att vara lärar­student till att komma ut i verkligheten är stort. Själv kände han sig inte helt rustad inför yrkeslivet.
- Det var en stor omställning från studietiden.

Kunde varit bättre

Den största omställningen var att gå från teori till praktik och här känner Jens att lärarutbildningen kunde ha varit bättre. För mycket av det han lärt sig på Pedagogen var svårt att omsätta i praktik när det väl var dags.
- Didaktiken vi fick lära oss skulle vara anpassad till gymnasieelever, men det känner jag såhär i efterhand att den inte var. Snarare för mellanstadie­elever.
Så mycket nytänk behövdes.

Vilsen

Att kastas ut i verkligheten innebar också mycket ansvar. Och typiska lärarsysslor, som att rätta prov. Att gå igenom egenhändigt författade prov var en sak men när Jens för första gången skulle rätta nationella prov kände han sig vilsen.
- Tanken med de nationella proven är ju att alla elever, på alla skolor, ska få samma chans till bra betyg, vilket gör att det är väldigt viktigt att alla lärare rättar proven på samma grund. Den grunden behöver nog läggas redan under lärarutbildningen.

Konflikthantering

Det som förberedde Jens mest för arbetslivet var praktiken. Under året som lärarstudent fick han och hans kursare över tre månaders praktik. För Jens del blev det Hvitfeldtska och Schillerska.
- Det var jättegivande, säger han och rekommenderar alla blivande lärare att verkligen ta tillvara på praktiken.
- Kurser i konflikthantering är också väldigt viktigt. Det är verkligen någonting man får användning för.

Se till att få respekt

Jens tycker att man som lärare har en mycket viktig roll och att läraren fungerar som en förebild för sina elever. Det är därför viktigt att förvalta den rollen väl. Eleverna bör å andra sidan visa sina lärare respekt, men det är inte någonting som sker automatiskt.
- Man får ofta själv se till att få respekt. Det gäller att visa att man är ledaren i klassrummet och att inte vara rädd för att ta konflikter.

Valde rätt

Men det viktigaste, och kanske absolut svåraste med läraryrket, tycker Jens, är att få utbildningen att passa alla elever.
- Varje elev måste bli sedd och få lära sig på sin nivå. Det är svårt men absolut inte omöjligt.

Att läraryrket kan vara kämpigt ­ibland förnekar inte Jens, men han tycker att det är värt de tunga stunderna. Han känner att han har valt rätt.
- Det är värt allt när man inser hur mycket man får tillbaka från eleverna, säger han.

text och foto: katharina hedström


Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se