Olika villkor för praktiken

Att göra praktik är en nyttig erfarenhet, tycker nog de flesta. Men det kan även innebära ett litet uppsving i budgeten i förhållande till studiemedlets magra möjligheter. Om man läser en utbildning där arbetsgivaren erbjuder praktiklön, det vill säga. För villkoren för studenter på praktik ser väldigt olika ut visar Spionens undersökning.

Apotekarstudenter har länge haft väldigt bra praktikvillkor. Praktiklönen ligger på 12 650 kr under de första tre månaderna. Efter det gör studenten ett test för att få lämna ut receptbelagda läkemedel. Blir det godkänt höjs lönen till 14 400 kr de resterande tre månaderna.
Mahsa Monazamkia praktiserar på Apoteket vid Wieselgrensplatsen och ser det som självklart att hon ska få lön under sin praktik.
– Jag blir mer peppad att göra ett bra jobb när jag får lön och känner mig delaktig på ett vuxet sätt. Det känns som att man är inne i arbetslivet och på praktikplatsen räknar de med mig, säger hon.

Även för journaliststudenter är ersättningen god. Under fjärde terminens praktik ges en halv ingångslön, det vill säga omkring 9000 kr i lön.
– Journaliststudenter kommer snabbt in i ett produktivt arbete och lönen är viktig för att markera att det inte går att fylla redaktionerna med gratis arbetskraft, säger Justus Bennet, ombud på Journalistförbundet.

I andra yrkesgrupper ser det annorlunda ut. För sjuksköterskestudenter verkar liknande regler vara långt borta. Vårdförbundet jobbar i dagsläget inte alls med frågan. Tvärtom tror Linda Olsson, studerandeombud på Vårdförbundet, att en praktiklön skulle missgynna sjuksköterskestudenter.
– Risken finns då att verksamheten sätter studenterna där de behöver arbetskraft och att studenternas egna behov inte längre sätts i första hand. En praktiklön känns långt borta, då det i dagens system är lärosätet som betalar till landstinget för att få praktikplatser, säger hon.

Liksom sjuksköterskor har även lärarstudenter minst en hel termin praktik, så kallad VFU, verksamhetsförlagd utbildning. I dagsläget ges ingen ersättning vid VFU trots att en stor del av tiden går åt till att planera och hålla i egna lektioner.
– En intressant tanke, den diskussionen har inte varit uppe alls. Men om studenter börjar kräva ersättning under praktiken är det absolut nåt som Lärarförbundet kan haka på, säger Malin Hornei, ordförande i studerandekommittén på Lärarförbundet.

I kursplanen för Socionomprogrammets praktiktermin står det att studenterna ska göra så riktiga arbetsuppgifter som möjligt, men att det är handledaren som har ansvaret. Inte heller här ges någon ersättning. Sören Björkman, kursansvarig för praktikterminen på Socionomprogrammet, tror att en praktiklön ligger långt borta.
– Det är i vissa fall svårt att hitta praktikplatser så att också kräva lön för studenterna skulle i dagsläget vara jättesvårt, säger han.
Men Titti Fränkel, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR, som organiserar bland annat socionomer, vill se en förändring. På en konferens i maj kommer de att presentera ett förslag på en avlönad så kallad AT-tjänst, liknande det som läkare har.
– Socionom är ett för svårt jobb att kastas in i efter utbildningen. Nya socionomer behöver handledning och stöd för att kunna utföra ett bra arbete. En AT-tjänst skulle kunna vara den praktiklösning som studenten behöver för att slussas in i arbetslivet på ett bättre sätt. Det skulle knyta utbildningen närmare verkligheten och i slutändan gynna de människor som socionomerna möter, säger hon.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se