Stora problem med kursplanerna

Många av kursplanerna på GU är slarvigt skrivna. De saknar datum, blandar poäng och högskolepoäng och innehåller stavfel och meningar som kan tolkas på flera sätt.
Många av kursplanerna på GU är slarvigt skrivna. De saknar datum, blandar poäng och högskolepoäng och innehåller stavfel och meningar som kan tolkas på flera sätt.
Otydliga, slarvigt skrivna och med felaktig information. Nio av tio kursplaner på Göteborgs universitet lever inte upp till kraven. Det visar en ny granskning från Göteborgs universitets studentkårer.

För varje kurs som ges på universitetet ska det finnas en kursplan. Den beskriver vad du ska kunna när kursen är slut, och hur universitetet tänker göra för att testa att du har lärt dig det. Eller, det är i alla fall så det ska vara. I verkligheten ser det annorlunda ut. Det visar en granskning som Göteborgs universitets studentkårer, GUS, har gjort av kursplanerna på första terminen på samtliga program.{niftybox background=#eeeeee,textcolor=#1C1C1C,width=50%,float=right,textalign=left,font=Arial,fontsize=12px}

Granskas i detalj

• Granskningen av kursplanerna utfördes av de tre studentombuden på Göteborgs universitets studentkårer.
• De har framför allt tittat på om kursplanerna innehåller felaktiga lärandemål och otydliga examinationsformer.
• 379 unika kursplaner på 166 program har granskats.
• Endast 22 kursplaner klarade sig utan någon anmärkning alls.
• Initiativet till granskningen kom från kåraktiva på konstnärliga fakulteten, som hade hittat mycket konstiga saker i sina kursplaner.
• Studentombunden presenterade undersökningen för univeristetet under vecka 40.
• Vill du veta hur det ser ut på just din kurs, kan du hämta rapporten på GUS hemsida, gus.gu.se{/niftybox}

– Över nittio procent av de granskade kursplanerna får minst en anmärkning när det kommer till antingen otydliga examinationsformer eller icke-examinerbara lärandemål, säger Jonas Gren, studentombud på GUS och en av dem som gjort undersökningen.

Måste gå att examinera

Det vanligaste felet är att kursplanerna beskriver lärandemål som inte går att testa, som till exempel att studenten ska "förstå" eller "vara medveten om" något. Det är inte okej, enligt krav från Högskoleverket. Lärandemålen måste vara möjliga för en examinator att observera. Exempel är "diskutera", redogöra för" och "resonera kring". Själva poängen är att det inte ska vara möjligt att bli bedömd för sådant som bara finns (eller inte finns) i ditt eget huvud, eftersom det är svårt att avgöra hur det är med den saken.
Ett annat problem är att examinationsformerna inte skrivs ut.
– I fyrtio procent av kursplanerna går det inte att avgöra om det handlar om en salstenta eller hemtenta, säger Jonas Gren.

Kursens viktigaste dokument

Många kursplaner är också slarvigt skrivna. De saknar datum, blandar poäng och högskolepoäng och innehåller stavfel och meningar som kan tolkas på flera sätt.
– Det är viktigt att kursplanerna går att förstå, för studenternas rätts-säkerhet. I flera fall är det tydligt att man bara har slängt ihop kursplanen utan att ens bry sig om att korrläsa den, säger Christina Dackling, ordförande för GUS, som är mycket besviken på universitetet.
– Kursplanen är kursens viktigaste dokument. Den är det juridiska avtalet mellan studenten och universitet. Men hur ska studenterna inse värdet av kursplanerna om inte ens lärarna gör det? säger Christina Dackling.

"Det är väldigt olyckligt"

Lennart Weibull är prorektor med ansvar för grundutbildningen på GU. Han är självkritisk när Spionen ringer.
– Egentligen borde vi ha gjort den här granskningen själva. Den visar på många saker som det går att vara mycket kritisk till.

Varför är det inte bättre?
– De flesta institutioner har utmärkta studieguider, men lägger inte lika mycket kraft på kursplanerna. De kanske glöms bort lite. Det är väldigt olyckligt. Kanske är det också så att kursplanerna delegeras lite för långt ibland, så de inte får de genom­läsningar som de skulle behöva.

Vad ska du göra åt problemet?
– Vi har inlett en översyn av alla program. Där ingår även kursplanerna. Då hoppas vi att institutionerna känner lite extra press. Arbetet pågår redan, men den här undersökningen kanske ger det en extra skjuts.

vera hovne

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se