Fler än väntat väljer kårmedlemskap

Långa dagar. Förutom utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet måste kårerna från och med i höst också jobba för att rekrytera medlemmar. Emelie Arnesson, Niklas Aronsson och Marie Norman är heltidsavoderade på Göta och leder arbetet.
Långa dagar. Förutom utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet måste kårerna från och med i höst också jobba för att rekrytera medlemmar. Emelie Arnesson, Niklas Aronsson och Marie Norman är heltidsavoderade på Göta och leder arbetet.
Häften så många medlemmar som förut. Men fler än väntat. Så ser det ut för kårerna vid Göteborgs universitet, sedan det blev frivilligt att vara medlem i en studentkår.

{niftybox background=#eeeeee,textcolor=#1C1C1C,width=50%,float=right,textalign=left,font=Arial,fontsize=12px}

Medicinstudenter lockas mer av kåren än konstudenter

Vid Göteborgs universitet finns det fyra kårer – Göta studentkår, Studentkåren vid Sahlgrenska akademien, Handelshögskolans vid Göteborgs universitets studentkår och Konstkåren. De fyra kårerna är sammanslagningar av de elva kårer som fanns tidigare. Sammanslagningarna gjordes för att kårerna skulle bli starkare och mer effektiva, när kårobligatoriet togs bort.

Anslutningsgrad oktober 2010
GÖTA – 40 procent
SAKS – 60 procent
HHGS – 50 procent
Konstkåren – 30 procent

{/niftybox}Höstterminen har varit extra spännande för kårerna. För första gången sedan 1908 får studenterna själva välja om de ska vara med i en studentkår eller inte.
Nu, nästan två månader in på terminen, har knappt hälften av studenterna blivit medlemmar i någon av Göteborgs universitets fyra kårer.
– Vi tycker att det är jätteroligt att det är så många, för vi gjorde en ganska pessimistisk prognos i våras, säger Emelie Arnesson, ordförande för Göta studentkår, den största av de fyra kårerna på GU.

Inga extra rabatter än

Tidigare var mecenatkortet, som bland annat ger rabatt hos SJ, kopplat till kårmedlemskapet. Nu får alla studenter kortet oavsett om de är med i kåren eller inte. Och varken hos Fysiken eller SGS Studentbostäder spelar det någon roll om du är kårmedlem. Det räcker att vara student.
– Det pågår förhandlingar just nu med både Fysiken och SGS om att kårmedlemmar ska få extra förmåner, säger Emelie Arnesson.

Stöd från GU

Trots att kårerna har lyckats bättre än väntat väljer många studenter att stå utanför. Och eftersom alla kårer dessutom har sänkt medlemsavgiften, påverkas så klart ekonomin.
– Vi ett bidrag från staten på 76 kronor per student för utbildningsbevakning, säger Emelie Arnesson.

För även om själva kårmedlemskapet är frivilligt, så måste kårerna ändå, enligt lag, representera alla studenter mot universitetet. Också de som inte är med i kåren.
Även Göteborgs universitet stöttar kårerna med cirka 6 miljoner kronor per år.
– Vi måste lämna ett stöd så att kårerna klarar sig. Det är odiskutabelt, säger Mats Edvardsson, chef för student­avdelningen på GU.
De pengarna tas från grundutbildningen och är ingenting som univeristetet får extra anslag för.

text: vera hovne
foto: stefan mathisson

fler bilder:

Nya tider. Emelie Arnesson är Göta studentkårs ordförande och en av dem som ska måste lista ut hur kåren ska locka till medlemmar nu när medlemsskapet är frivilligt.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se