Kårerna listar studentkrav

Uppdraget. Christina Dackling och Klara Gustafsson från Göteborgs universitets studentkårer överlämnade studenternas kravlista till universitetsstyrelsens ordförande Carl Bennet och rektor Pam Fredman.
Uppdraget. Christina Dackling och Klara Gustafsson från Göteborgs universitets studentkårer överlämnade studenternas kravlista till universitetsstyrelsens ordförande Carl Bennet och rektor Pam Fredman.
Pedagogisk utbildning för alla lärare, doktorandanställning från dag ett och fler kvinnliga professorer. Det är några av kraven i den önskelista som Göteborgs universitets studentkårer, GUS, lämnat över till universitetsstyrelsen. – Inget av kraven är omöjligt att genomföra, bara man vill, säger GUS ordförande Christina Dackling.

Idén med en lista med önskemål från studenterna kom ursprungligen från universitetsstyrelsens ordförande Carl Bennet. Han ville att studentkårerna skulle sammanställa ett dokument med viktiga frågor. Resultatet blev en kravlista med nio punkter.
– Vi har tagit med frågor där det antingen händer saker just nu och som vi vill styra i en viss riktning, eller saker där vi anser att det borde hända något. Och vi har bara tagit med sådant som går att fatta beslut om lokalt här på universitetet. Alltså till exempel inte frågor som höjt studiemedel eller annat som beslutas på riksnivå, förklarar Christina Dackling.

Inget omöjligt

Hon understryker att även om kraven handlar om stora förändringar är inget av dem omöjligt att uppfylla.
– Ta till exempel de kvinnliga professorerna. Vi kräver att universitetet ska sätta upp ett mål för hur stor andel professorer som ska vara kvinnor om tio år. Vi hade kunnat säga att 2020 ska det vara så här många. Men vi vill helst att det arbetet sker i samarbete med GU.

Kommer att kräva svar

Strax före sommaren tillträdde en ny universitetsstyrelse. GUS tog då tillfället i akt att ge styrelsen i uppdrag att uppfylla listan. Tanken är att GUS en gång om året ska stämma av vad som har hänt, och bocka av de krav som uppfyllts.
– Vi vill åtminstone ha ett svar. Man kan hålla med och man kan inte hålla med, men vi kommer att kräva ett svar på alla punkter, säger Christina Dackling.

{niftybox background=#FFFFFF,textcolor=#999999,width=100%,float=left,textalign=left,font=Arial,fontsize=12px}

Några av studentkårernas krav:

• Alla som har en lärartjänst ska vara formellt pedagogiskt kompetenta 2013.
• En kartläggning ska göras av vilka möjligheter studenterna får om de väljer att läsa masterutbildning
• Alla doktorander ska erbjudas anställning från och med höstterminen 2011
• Universitetet ska sätta upp ett mål för hur stor andelen kvinnliga professorer ska vara 2020
• Universitetet ska garantera sina studenter att de utbildningar som erbjuds är internationellt gångbara
Se hela listan som PDF.?{/niftybox}

 


text: lina söderström
foto: stefan mathisson

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se