Språkstudierna ledde till isolering

sprakstudier-utomlands-sanna-sofia-gustner
Språkstudier utomlands kan lätt leda till isolering. Att svenska studenter bor och umgås bara med varandra främjar inte precis språkkänslan konstaterar studenter som Spionen pratat med.

GU:s utbildning i Brighton kritiseras för ­undermålig undervisning och dålig integration med samhället

I 35 år har Göteborgs niversitet anordnat språkkurser utomlands. Idag erbjuder man kurser i tre språk i fyra europeiska länder. De marknadsförs som ett enkelt och smidigt sätt att studera utomlands med såväl CSN som högskolepoäng i behåll.
Men för Erica Nordén blev terminen i Brighton inte riktigt den anglofila vistelse hon hoppats på.

– Jag hade nog räknat med att bli mer integrerad på universitetet, träffa inhemska studenter och lära mig mer om den engelska kulturen, säger Erica Nordén.
Vårterminen 2008 åkte hon till Brighton för att studera engelska på fortsättningsnivå. Hon hade just avslutat grundkursen i Lund, och när några kursare bestämde sig för att fortsätta studierna i Göteborgs Universitets regi på Sussex University var Erica Nordén inte sen att skicka in en anmälan. På vinst och förlust.
– Jag visste inte jättemycket om Brighton, men hade väl bilden av att det skulle vara en liberal stad med gaykvarter, många klubbar, folk som röker hasch på gatorna och sådär.

Helt avskärmade

Universitetet erbjöd möjligheten att bo inkvarterad i en engelsk familj, men Erica Nordén valde att dela lägenhet med fyra andra svenska studenter eftersom det blev billigare. När skolan började blev hon förvånad över hur lite kontakt man som svensk student hade med engelsmännen och livet på campus.

– Jag hann inte kolla upp så mycket innan jag åkte, men när det gäller utlandsstudier förväntar man sig liksom att bli integrerad. Nu hade vi våra lektioner i Fysikdepartementet där det inte fanns så många andra elever, mest professorer. Vi var helt avskärmade på universitetet och det tyckte jag var väldigt tråkigt, en del av att åka och studera utomlands är ju just att träffa nya människor.

Svenskarna höll ihop

Erica Nordén är inte ensam om att ha känt sig isolerad på campus. Emelie Jansson som gick grundkursen i Brighton höstterminen 2008 håller med om att man som svensk student lätt hamnar utanför gemenskapen.
– Universitetet var mysigt, men det låg ju en bra bit utanför stan. Vi var ofta där och spelade badminton på området, men vi var aldrig ihop med andra studenter. Det var svenskarna som höll ihop.

Den första tiden i Brighton bodde Emelie Jansson inkvarterad hos en äldre dam, ett mindre lyckat arrangemang enligt henne själv.
– Det var väl inte största hitten direkt. Hon var väldigt grinig och när man kom hem märkte man att hon varit inne i rummet, dragit ner gardinerna eller bäddat sängen. Jag kände inte att det var mitt eget hem.

Andra erfarenheter

Emelie Jansson har en del att jämföra med eftersom hon spenderade hela läsåret 2007/2008 i österrikiska Innsbruck. Också det var en kurs i Göteborgs universitets regi, men i övrigt fanns de inte många gemensamma nämnare.
– Språket kom mycket snabbare till en när man var i Innsbruck. Man kom in i kulturen och lärde känna människorna på ett annat sätt.
Hon tror att det till stor del beror på engagemanget hos den kursansvarige.
– Där fick man alltid bra information och snabba svar på mail. De fanns till hands om man behövde något. I Brighton fick man lösa saker mer på egen hand.

Tillsammans med övriga

Emelie Jansson säger att även boendet gjorde sitt till, i Innsbruck får man som svensk bo på ett studenthem tillsammans med universitetets övriga studenter. Det var gemensamt kök, vilket gjorde varje måltid till en språklektion. Hon delade dessutom rum med en österrikisk tjej.
– Det var jättebra för språket, men kanske mindre bra med tanke på att rummet var 20 kvadratmeter, det beror givetvis på hur man kommer överens.

Höll inte måttet

Tanken med de utlandsförlagda språkkurserna är att de ska följa samma kursplan som motsvarande kurs i Sverige. Men Erica Norén riktar kritik mot undervisningen i Brighton, som hon inte tycker höll måttet.
– Jag tycker nog att kraven generellt sett var ganska låga för att vara en fortsättningskurs, det kändes som att det inte krävdes så mycket av vare sig studenter eller lärare. En del av lärarna verkade nästan uttråkade, men vissa var ju bättre än andra, grammatikkursen, till exempel, var väldigt strukturerad.

Emelie Jansson upplevde att undervisningen låg på en lagom nivå.
– Vissa tyckte att kursen var för lätt, men jag var nöjd med upplägget. Det var lite upp till varje person, hur duktig man är från början. Sen var en del skeptiska till lärarna och hur de la upp kurserna rent tidsmässigt.

Jobbar med faddersystem

Idag studerar Erica Nordén till läkare, hon engagerar sig mycket i kårlivet och är ordförande för Internationella utskottet i Medicinska föreningen. Utskottet har ett faddersystem för utbytesstudenter och anordnar aktiviteter där svenska och utländska studenter möts. Erica Nordén tycker att verksamheten är viktig eftersom det annars är lätt hänt att utbytesstudenter bara umgås med varandra.
– De internationella studenterna uppskattar våra aktiviteter väldigt mycket, och säger att det berikar deras vistelse i Sverige. En av drivkrafterna till att jag engagerar mig i Internationella utskottet är att jag vet hur det är att komma till en skola i ett annat land och känna att det är svårt att komma in och få kontakt.

text: anna rydholm
Illustration: sanna sofia gustner

 

"Jättebra att det här tas upp"

Att studenter känt sig isolerade på GU:s språkkurser i utlandet kommer som en nyhet för de ansvariga på universitetet.
– För att göra en förändring måste vi borra lite i det, men det viktigaste är att informationen om hur det är på de olika orterna når ut, säger Mona Arfs, viceprefekt vid institutionen för språk och litteraturer och ansvarig för de utlandsförlagda språkkurserna.

Det är framför allt kursernas upplägg, att undervisningen bedrivs i klasser med enbart svenskar, som gjort att vissa studenter känt sig avskärmade från det övriga universitetslivet. Detta har, enligt de studenter den Götheborgske Spionen pratat med, varit extra tydligt på Univeristy of Sussex i Brighton. Mona Arfs säger sig inte ha känt till detta, men tycker självklart att universitetet har ett ansvar.
– Det är universitetets skyldighet att ge klar information, vad gäller Brighton kan vi definitivt bli tydligare med hur det är.
Inte skyldigt till boende
Villkoren skiljer sig åt en hel del mellan de olika kurserna, inte minst vad gäller boende. I Innsbruck är eleverna garanterade plats i ett av universitetets studentrum, i Brighton finns möjlighet till inkvartering i familj, på övriga orter är det upp till den enskilde studenten att ordna tak över huvudet. Att införa mer standardiserade villkor är dock inget Mona Arfs tror på.
– I så fall får vi sänka Innsbruck, och det vill vi givetvis inte när det fungerar så bra. Universitetet är ju inte skyldigt att ordna boende.

Underlättar integration

På grund av minskade anslag tvingas man nu att skära i verksamheten. Mona Arfs tror att vissa av de förändringar som görs faktiskt kommer att underlätta de svenska studenternas integration. Exempelvis har vissa delkurser, vanligtvis grammatiken, tidigare undervisats av tillresta lärare från GU. Dessa moment kommer nu istället att ges av inhemska lärare från de olika universiteten.

I ett längre perspektiv utesluter hon inte att lektioner och föreläsningar kan hållas ihop med andra studenter på respektive universitet.
I slutändan ser ändå Mona Arfs studenternas kritik som något positivt.
– Det är jättebra att detta tas upp. Vi är väldigt stolta över de här kurserna och vill arbeta för att utveckla verksamheten.

anna rydholm

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se