Foto: Violetta Kovacka.

Gus ordförande avgår - styrelsen saknar fortsatt förtroende

Efter ett extrainsatt styrelsemöte valde Gus ordförande Raymond Samo att lämna sitt uppdrag. En enig styrelse saknade förtroende för ordföranden som sedan över en månad tillbaka tagit time-out och inte varit verksam.

Raymond Samo har tillsammans med vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer, Gus, Elin Gunnarsson, sedan juni förra året varit Gus ansikten utåt. De valdes av sina medlemskårer till förtroendeuppdraget som löper över ett verksamhetsår. Men halvvägs in på året och efter mer än en månads frånvaro, avgick ordförande Raymond Samo efter ett extrainsatt styrelsemöte där samtliga medlemskårer var närvarande.
– Raymond avgick efter att styrelsen tydliggjort att man inte längre har förtroende för honom, säger tillträdande ordförande, Elin Gunnarsson.

Varför styrelsen agerat så plötsligt och om det är någon särskild incident som föranlett styrelsen förklaring, vill hon inte gå närmare in på.
– Frågan har varit uppe i Gus styrelse under en tid och efter några omgångars diskussion har man kommit fram till att man inte har förtroende för honom, säger Elin Gunnarsson.

Enligt Raymond Samo väljer han nu att avgå eftersom han under en längre tid känt att han vill återgå till sina studier.
–  Jag har själv valt att ta beslutet att avgå efter att ha haft en period på mig att fundera över det och nu är rätt tidpunkt för det eftersom det finns ett fönster öppet till den kurs jag pausade när jag först klev på uppdraget, säger han.

Hans intresse för studier har ökat och motivationen att fortsätta vara kvar inom kårvärlden har över tid avtagit.
– Detta har både kommunicerats till och upplevts av styrelsen, varpå jag till slut fick det sagt till mig att förtroende saknas och jag, i samförstånd med styrelsen och för allas bästa, valt att kliva av mitt uppdrag och tillhörande studentrepresentantsposter. Mitt engagemang inom kårvärlden upphör och det är dags för färskt engagemang att ta vid, säger Raymond Samo. 

Elin Gunnarsson kliver nu in i rollen som ordförande och idag utlyser man fyllnadsval för att tillsätta viceposten. Trots en turbulent tid upplever den nya ordföranden att det fortlöpande arbetet på Gus har fungerat bra.
– Det är klart att att den här frågan har tagit mycket tid och fokus, som vi hellre hade velat lägga på påverkansarbete, men på det stora hela tycker jag att det har gått bra och att hela styrelsen har gjort en bra insats under tiden, säger hon.

Den 23 mars har styrelsen sitt nästa möte där Elin Gunnarsson officiellt väljs in som ordförande. Vid samma tillfälle hoppas styrelsen ha fått in nomineringar till ett nytt namn till vice ordförande-posten. Därefter återstår några månader av verksamhetsåret, men redan i april ska nya man börja leta efter nya namn inför året som kommer.
– Framförallt så fokuserar vi nu på mer stabilitet och på att resten av verksamhetsåret ska fungera bra, säger Elin Gunnarsson. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se