Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Ytterligare restriktioner för Italien, dock inga smittade vid GU

Tidigare i veckan rapporterade Spionen att Göteborgs universitet på grund av covid-19 uppdaterar sina rekommendationer till studenter och medarbetare. Ännu finns inga kända fall av smitta vid GU men hemvändande studenter och anställda uppmanas fortsatt till karantän.

Med anledning av den fortsatta spridningen av det nya Corona-viruset utökar nu Göteborgs universitet sina restriktioner till ytterligare regioner i Italien. Utöver Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte och Veneto omfattas nu även Aostadalen, Friuli Venezia Giulia, Ligurien och Toscana av avrådan. 

Bland de GU-studenter som befinner sig utomlands finns ännu inga smittade men på vissa håll har undervisningen påverkats på grund av det rådande läget.
– Studenterna vi varit i kontakt med som befinner sig utomlands mår okej men det råder mycket osäkerheter kring bland annat framflyttade terminsstarter, säger Klara Ljungberg är internationell handläggare vid International Centre. 

Hon fortsätter:
– Inga studenter har kallats hem som redan befinner sig på plats men däremot avråder vi från resor för de som ännu inte åkt till Kina, Hongkong, Japan, Sydkorea och drabbade delar i norra Italien samt Iran. De som redan är på plats har fått information med länkar till ambassaden, folkhälsomyndigheten och studentportalen. Vi ber dem att noga följa instruktioner från partneruniversitet och lokala myndigheter.

GU uppmanar studenter och anställda som planerar resor, även till icke-drabbade områden, att hålla sig uppdaterade eftersom att läget snabbt kan förändras. Man rekommenderar studenter och personal att väga fler faktorer utöver smittorisk vägs in, till exempel inställda flyg och inställd undervisning. 

Spionen fortsätter att bevaka utvecklingen av det nya Corona-viruset. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se