Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Fritt fram att söka till Hongkong - Brexit nästa stora utmaning

Hösten 2019 kallades samtliga studenter med koppling till Göteborgs universitet hem från Hongkong. De snabbt eskalerande oroligheterna gjorde att diverse lärosäten stängde sina campusområden och i många fall ställdes studierna in under resten av terminen. GU ansåg det vara aktuellt att inför läsåret 2020 och på obestämd framtid pausa samarbetet. Men så långt behövde man aldrig gå och det är fortsatt fritt fram att söka sig till Hongkong.

– Det var absolut mest kritiskt i november. Sen stabiliserade sig läget, belägringarna upphävdes och studenterna har kunnat fullfölja sina studier, även de studenter som lämnade Hongkong, säger Klara Ljungberg, internationell handläggare på International center vid Göteborgs universitet. 

 Trots en turbulent tid med omfattande säkerhetsarbete från koordinatorer på plats i Hongkong och säkerhetsansvariga på plats i Göteborg, förflöt samordningen väl och den beredskap som Hongkongs lärosäten haft inför en krissituation som höstens, har imponerat. Undervisning har kunnat bedrivas utanför campus, studenter har snabbt placerats i säkerhet och kommunikationen mellan olika lärosäten har fungerat väl.  

De 25 studenter som då befann sig i Hongkong är samtliga på hemmaplan.
– Vi bjöd in alla 25 studenter till ett möte med en psykolog från Akademihälsan. Det var bara två som anmälde sig och vi kom överens om att det var bättre att de själva tog kontakt med Akademihälsan. Det har även andra, även de som inte ar uppskrivna till mötet gjort. Min uppfattning är att studenterna mår, efter omständigheterna, bra, säger Klara Ljungberg.

 Det som framförallt återstått att hantera är försäkringsärenden. Studenterna har haft utlägg för bland annat hotell och förflyttning och all ersättning regleras i avtal med Kammarkollegiet.

De lärosäten GU samarbetar med vittnar om en stabil situation på sitt campus. Det, samt att inte heller UD avråder från resor till Hongkong gör att GU nu känner sig trygga med att åter skicka studenter till regionen.
– Många har hört av sig i tron om att de inte kan söka, men det kan de. Ansökan är öppen. Vi rekommenderar docka att man håller sig uppdaterad på UDs hemsida och följer de råd UD uppmanar till, som att skriva upp er på den så kallade svensklistan, undvika stora folksamlingar och läsa den lokala rapporteringen, säger Klara Ljungberg.

 Men det finns de lärosäten i Sverige som fortsatt valt att inte skicka studenter till Hongkong. Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan samt Lunds universitet väljer att placera de studenter som sökt till Hongkong, till bland annat Taiwan.
– Det är något även vi sett över, men våra samarbetspartners hade inga lediga platser att erbjuda. I de andras fall handlar det om att likvärdiga placeringar just kunnat erbjudas av deras respektive partners, säger Klara Ljungberg.

Intresset från studenterna för studier i Hongkong kvarstår, trots höstens turbulens.
– Studenterna är intresserade och vill dit. Det ska bli spännande att se om och hur kommande läsårs ansökningar påverkas av det som varit. Men det är mycket populära platser som alltfler, framförallt språkstudenter sökt sig till, säger Klara Ljungberg. 

Sen höstterminen 2019 har många frågor från studenterna inkommit om såväl Hongkong men även samarbetet med Londons lärosäten med anledning av Brexit. London är den stad som enskilt attraherar flest studenter från Sverige, totalt 1400 studenter studerade i London enligt de senaste siffrorna för 2018.

Den 31 januari fattas beslut som påverkar utbytes- samt Erasmus+–studenternas närmaste framtid. Vad som kommer att gälla därefter är fortfarande oklart. Fastställs underhusets beslut, innebär det att samtliga Erasmus+–studenter bibehåller sitt stipendium och utbytesstudenterna sina platser 2020 ut. De studenter som hunnit åka innan den 31 januari kommer att behålla sina stipendier året ut, oavsett vilket beslutet. Om beslutet inte fastställs, riskerar studenterna bli av med sina stipendier efter vårterminen och utbytesstudenterna kan tvingas söka visum.

Spionen fortsätter rapportera om Brexit.

Klara Ljungberg
Klara Ljungberg. Foto: Tomislav Stjepic.

TIDIGARE ARTIKLAR:
GU-studenter uppmanas lämna Hongkong
Hongkong-studenter återvänder - fortsatt samarbete osäkert

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se