Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

Hongkong-studenter återvänder – fortsatt samarbete osäkert

Oroligheterna i Hongkong intensifierades efter helgen. Polytekniska universitetet stormades av polisen och de studenter som befann sig kvar på campusområdet greps.

Just polytekniska universitetet har ett samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och sammanlagt tre studenter finns där under den pågående terminen. Samtliga tre evakuerades från universitetsområdet innan den gångna helgen och är nu i säkerhet. Ett tiotal av 25 utbytesstudenter som via GU befann sig i Hongkong är tillbaka i Sverige.
– Inga studenter är kvar på något av de sex campus som vi samarbetar med. Några har bokat om sina hemresor och lämnat för att resa vidare till andra länder i Asien och några har kommit hem. De som är kvar i Hongkong och Asien har fått lämna sina campus i all hast och har större delen av sina tillhörigheter kvar på området, som nu är otillgängligt och stängda. De vill vänta med att åka hem till dess att de kan få med sig allt. Andra, som via sina lärosäten blivit erbjudan online-undervisning, är kvar runtom i Hongkong men även ibland annat Taiwan och vill ta sina poäng innan de återvänder, säger Klara Ljungberg, internationell handläggare på International center vid GU.

De studenter som redan återvänt har spridda upplevelser från sin tid i Hongkong, men ingen av dem har fysiska skador.
– Några tycker att det har varit väldigt dramatiskt, framförallt de som varit på Chinese university of Hongkong, de har fått se obehagliga scener. Vi håller frekvent kontakt med studenterna och planerar för en uppsamling av samtliga för att se över vilka behov som finns för vidare hjälp, säger Klara Ljunggren.

Gu jobbar mest intensivt med att lösa situationen kring hur studenterna ska tillgodoräkna sig sina poäng. Många av de som valt att vara kvar har gjort det i väntan på besked om hur respektive lärosäte kommer att lösa frågorna kring slutexamen. I nuläget finns inga garantier för att alla studenter kommer kunna få ut sina poäng. En av studenterna skulle även stannat i Hongkong under kommande vårterminen och nya studenter från GU skulle åkt, men universitetet ser just nu över huruvida det är lämpligt att låta studenterna åka och kommande läsårets platser vara sökbara.
– Något lärosäte har redan ställt in sin undervisning till våren. De läkarstudenter från Sahlgrenska som är planerade att åka till våren och som har en klinisk placering på ett sjukhus kanske inte kommer möta samma hotbild som de som i så fall ska till universiteten, men avvägningen är svår. Den ansökan som öppnar nu i december för höstterminen 2020 och våren 2021 är extra svår att förutse. Kan vi verkligen låta studenter söka de här platserna och fortsätta våra samarbeten? - det är svåra beslut att ta, men till våren 2020 kommer vi att avråda från placeringar i Hongkong, säger Klara Ljunggren.

TIDIGARE ARTIKLAR:
GU-studenter uppmanas lämna Hongkong

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se