Ny kontrovers kring djurförsök utförda av forskare vid GU

Efter vinterns följetong om labradorerna får nu universitetet återigen ta emot kritik för djurförsök. Den här gången handlar det om forskare vid GU som utfört djurförsök på babianer i Kenya, vilket enligt Djurrättsalliansen hade varit olagligt om det utförts i Sverige eller EU. Samtidigt har försöksdjursverksamheten beviljats två miljoner kronor i utökade medel av rektorn.

Även denna gång är det Djurrättsalliansen som står för kritiken som riktas mot både Göteborgs universitet där forskarna kommer från och Vetenskapsrådet som genom anslag delvis finansierat forskningen.

Forskare vid GU ska enligt Djurrättsalliansen ha deltagit i djurförsök på babianer i syfte att undersöka möjligheter att tranplantera livmödrar. Aporna ska också ha avlivats efter försöken avslutats. Liknande försök hade varit olagliga om de utförts i Sverige, men inte i Kenya.

– Djurförsöken har utförts på babianer som är viltfångade, vilket är olagligt både i Sverige och i resten av EU. Även om forskarna inte brutit mot någon lag anser vi att detta är djupt oetiskt, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Eftersom det inte rör sig om pågående forskning är Djurrättsalliansens avsikt den här gången att få GU att införa etiska riktlinjer för djurförsök utomlands. Djurrättsalliansen har haft kontakt med universitetet om detta under gårdagen.

– Vi har haft kontakt med universitetet som säger att de tar tag i detta och att rektorn informerats. En protestlista kommer även lämnas in där vi kräver att dessa etiska riktlinjer införs, säger Daniel Rolke.

Göteborgs universitet svarade under onsdag eftermiddag att forskare vid universitetet senast 2010 anlitade forskningsinstitutet i Kenya där djurförsöken ägt rum för forskning på livmodertransplantationer. En av forskarna ska även ha arbetat som rådgivare vid forskning som utförts på institutet. Däremot förnekar GU att de skulle känt till att aporna var viltfångade.

”Huruvida försöksdjuren varit destinationsuppfödda eller viltfångade har forskarna inte fått kännedom om, den informationen har inte lämnats ut” skriver universitetet i ett mail.

Michael Axelsson som är professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap har arbetat med flera studier i olika delar av världen där djurförsök utförts, men har inte varit inblandad i den aktuella studien. Hans åsikt är att det måste finnas goda skäl till att utföra forskningen utomlands, bland andra att studien inte hade varit praktiskt möjlig i Sverige.

– Jag har exempelvis deltagit i en studie på krokodiler som vi blev tvungna att utföra i Sydafrika. Det var helt enkelt inte logistiskt möjligt att göra det i Sverige, eftersom det behövdes så stora faciliteter, säger Michael Axelsson.

Han säger även att det är problematiskt för forskare att göra studier utomlands, eftersom det till skillnad från länder som USA och Australien inte går att söka etiskt tillstånd i Sverige för forskning som utförs utanför landets gränser. Istället blir svenska forskare tvungna att söka tillstånd i landet studien genomförs i, men där gäller inte alltid samma etiska principer.

– I fallet med krokodilerna hade liknande kirurgiska ingrepp utförts i Sverige, och Sydafrika hade enligt mig bra etiska nämnder. Men det blir ju alltid ett etiskt dilemma när man åker utomlands, säger Michael Axelsson.

Tidigare under månaden beviljades försöksdjursverksamheten vid GU utökade medel av rektorn. Detta till följd av nya EU-direktiv som ställer högre krav på dokumentation, föreståndaransvar och utbildning av försöksledare.

Verksamheten kommer få ytterligare två miljoner kronor om året för att tillgodose dessa krav, vilket bland annat kommer gå till rekrytering av handläggare till nya administrativa uppgifter och kostnad för medlemskap i ett nationellt försöksdjurskonsortium.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se