Bild: Pixabay / Creative commons CC00.

Studenter, personal och resultat - detta är GU i siffror

Som student kan det vara svårt att få en helhetsbild av universitetet. Du rör dig mest på din institution, träffar de personer som också finns där och tänker kanske inte så mycket på vilka de okända ansiktena i korridoren tillhör. Inte heller vad din utbildning kostar och vad det är som möjliggör den. Här är därför en översiktlig bild av Göteborgs universitet i form av siffror.

Antal studenter och anställda

Vid Göteborgs universitet studerar 47 538 personer, varav 26 037 av dem är helårsstudenter och 1 710 är aktiva forskarstudenter. 6 198 tog examen under 2018. Utöver detta finns det 6 415 anställda vid universitet.

Könsfördelning

67 procent av studenterna vid GU är kvinnor, och även inom personalen är en majoritet på 59 procent kvinnor. Vad gäller professorer är dock majoriteten män, 67 procent.

Fakultet

Samhällsvetenskapliga fakulteten är den största fakulteten sett till antal helårsstudenter, 5 601. Fakulteten med mest personal är dock Sahlgrenska akademin, med 1 749 anställda.

Ekonomi

Under 2018 uppgick universitetets intäkter till 6 546 miljoner kronor, samtidigt som kostnaderna landade på 6 608 miljoner kronor. Därför blev universitetets totala verksamhetsutfall -62 miljoner kronor. Ytterligare 23 miljoner kronor tillkom dock genom andelar i holdingbolaget GU Ventures, vilket gjorde att den totala kapitalförändringen blev -39 miljoner kronor.

Anslag och intäkter

Universitetets intäkter bestod till 63 procent av statliga anslag, medan resterande 37 procent bestod av externa medel. 62 procent av anslagen gick till universitetets forskningsuppdrag, och övriga 38 procent till utbildningsuppdraget.

På forskningssidan uppgick intäkterna till 4 042 miljoner kronor, medan kostnaderna uppgick till 4 011 miljoner kronor. Totalt sett visade alltså forskningssidan ett positivt verksamhetsutfall på 31 miljoner kronor.

På utbildningssidan såg siffrorna desto sämre ut, då intäkterna uppgick till 2 504 miljoner kronor och kostnaderna 2 597 miljoner kronor. Alltså ett negativt verksamhetsutfall på -93 miljoner kronor.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se