Foto: Pixabay.

Fuskare på högskoleprovet måste inte lämna universitetet

Lärosäten får återkalla platser på utbildningar för studenter som har fuskat på högskoleprovet, konstaterar Sveriges Universitets- och högskoleförbund. Men det finns inget som säger att fuskare måste lämna lärosätet. Det är ett beslut som tas från fall till fall.

Det är expertgruppen för studieadministrativa frågor på Sveriges Universitets- och högskoleförbund, SUHF, som sammanfattat vad som gäller i de fall en student får sitt resultat på högskoleprovet återkallat. Sammanfattningen bygger både på vad som sägs i lagar och förordningar samt tidigare domar och beslut i ärenden om fusk.
– Det är framför allt två prejudicerande domar och flera myndighetsbeslut detta bygger på. Syftet med det här dokumentet var att sammanfatta rådande rättspraxis för att underlätta för lärosätena att fatta de här besluten, säger Christopher Sönnerbrandt som sitter med i expertgruppen och är chef för antagningsenheten på Karolinska institutet.

SUHF konstaterar att om ett återkallat provresultat legat till grund för antagning ska det aktuella lärosätet informeras om detta. Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som beslutar både om resultat och eventuellt återkallande av resultat på högskoleprovet.

Lärosätet har då rätt att även återkalla antagningsbeslutet. Men skulle studenten ha kunnat bli antagen till universitetet på övriga meriter, såsom gymnasiebetyg, så har lärosätet också rätt att låta studenten fortsätta utbildningen trots att den fuskat på högskoleprovet.
– Varje ärende måste prövas var för sig. I praktiken är det så att om någon har köpt ett dyrt fuskresultat så har den personen antagligen inte några andra meriter som är tillräckligt bra för att kunna bli antagen på utbildningen. Så det kommer vara mycket sällsynt att någon som fuskat får gå kvar på universitetet, säger Christopher Sönnerbrandt.

Redan avklarade högskolepoäng behöver inte heller omprövas även om studenten förlorat sin plats på utbildningen. En student som förlorat sin plats på en utbildning på grund av fusk på högskoleprovet kan överklaga detta till förvaltningsrätten. Ett beslut om att återkalla resultat på högskoleprovet kan dock inte överklagas.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se