Foto: Violetta Kovacka.

Götas kårval avbryts

Under måndagseftermiddagen meddelade Göta studentkår sina medlemmar att det pågående valet till fullmäktige avbrutits. Anledningen är att rutiner kring röstningen brustit och till följd av detta har valnämnden entledigats från sitt uppdrag.

Valet till Göta studentkårs fullmäktige inleddes förra måndagen och skulle avslutats på fredag. Men kårstyrelsens beslut att avbryta valet innebär att alla inkomna röster nollställs och att valet börjar om igen på måndag, 1 april.

axel göta DSC 0011               
   
Foto: Tobias Karlsson/Göta studentkår.

Hanteringen av röstningen ska ha brustit på flera punkter. Dels ska information om kandidaterna ha saknats på Götas hemsida, men det var framför allt att en kandidat inte gick att rösta på som ledde till beslutet.
– Eftersom det kom till vår kännedom att en kandidat inte var med i vallängden ansåg vi att det var nödvändigt att avbryta valet, säger Axel Andersson, ordförande i Göta studentkår.

Det var kandidaten själv som förra veckan kontaktade en anställd på Göta och upplyste om att hen inte gick att rösta på. Valnämnden, som har ansvar för att Kårvalet går rätt till, har även brustit i sin kommunikation med kårstyrelsen i samband med att felet uppdagades. Därför har de nu entledigats, och istället kommer kårstyrelsen själva agera ställföreträdande valnämnd.
– Vi har förståelse för att misstag sker, framför allt när många av de förtroendeuppdrag vi tillsätter inom studentkåren sker på ideell basis av studenter som inte är insatta i kårens organisation och rutiner. Men i det här läget ser vi så pass allvarligt på situationen att vi var tvungna att agera, säger Axel Andersson.

Efter att valet avbrutits har även möjligheten att anmäla sin kandidatur åter öppnats och kommer vara öppet fram till söndag, 31 mars. De som redan kandiderat kommer återigen vara möjliga att rösta på när valet startar om.

Eftersom de röster som inkommit under det nu avbrutna valet ogiltigförklarats kommer du som redan röstat behöva göra detta igen för att rösten ska räknas. Kårvalet öppnar på måndag och kommer pågå under två veckor, alltså 1–14 april.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se