Ojämlikt bland GU:s professorer

Trots statliga rekryteringsmål och öronmärkta projektpengar är majoriteten av professorerna på GU fortfarande män.

GU:s årsredovisning för 2018 visar att männen är överrepresenterade bland universitetets professorer – 67 procent av professorsposterna innehas av män och 33 procent av kvinnor. Problemet är dock inte nytt. Redan för sju år sedan satte regeringen upp ett rekryteringsmål för att motarbeta den skeva könsfördelningen: mellan åren 2012-2015 skulle minst 40 procent av de professorer som anställdes vara kvinnor.
Med anledning av detta startades ett projekt som var tänkt att ”aktivt stimulera och underlätta” för kvinnliga lektorer eller forskare som intresserade sig för en professorsansökan vid GU. Pengar öronmärktes för att finansiera forskning och de kvinnor som ville delta i projektet lämnade in preliminära ansökningar, detta för att se hur lång tid de hade kvar innan de var tillräckligt meriterade för att bli professorer.
– Av de 48 kvinnor som lämnade in ansökningar var det i slutändan 15 stycken som blev professorer, säger Eva Hasselgren, som arbetade som utredare och intervjuade de som deltagit i projektet.
Varför gick de övriga inte vidare?
– De bedömdes ha för långt kvar rent tidsmässigt innan de var tillräckligt meriterade.
Ansågs projektet vara lyckat?

– Både och, satsningen i sig var ju positiv men utfallet går att diskutera. Det är omöjligt att avgöra om de 15 som i slutändan blev professorer ändå skulle ha blivit det.
Finns det något liknande projekt just nu?
– Nej, det gör det såvitt jag vet inte.
Varför inte?
– Utfallet bedömdes för osäkert och själva administrationen av projektet ansågs därmed vara en för tung börda för fakulteter och institutioner, säger Eva Hasselgren.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se