Bild: Pixabay / Creative Commons / CC00.

Orättvis bedömning mellan könen i disciplinärenden utreds

Universitetskanslersämbetet släppte nyligen en rapport där de utreder om kvinnor och män bedöms olika i disciplinärenden. Resultatet visar att män i högre utsträckning blivit varnade på de undersökta lärosätena, men vid Göteborgs universitet har man inte märkt av något sådant problem.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har i sin undersökning bett tio universitet och högskolor att uppge hur många beslut om disciplinära åtgärder som tagits under 2017, fördelat på kön, utbildning och typ av förseelse. Göteborgs universitet är inte ett av de tio lärosätena i undersökningen.
– Vi ville ha med tio lärosäten och gjorde då ett helt slumpmässigt urval. Det handlar alltså inte på något sätt om att Göteborgs universitet inte velat delta, säger Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ som varit med och tagit fram undersökningen.

Statistiken är fördelad på varningar och avstängningar och visar att 60 procent av de som under året fått varningar var män. Det motsvarar inte den totala könsfördelningen bland studenter i landet, vilket skulle kunna indikera att män i högre utsträckning blir varnade än kvinnor. Vad gäller avstängningar så var statistiken betydligt jämnare, med uppdelningen 53 procent för kvinnorna respektive 47 procent för männen.

Pontus Kyrk förklarar vidare att eftersom underlaget för undersökningen är så litet är det svårt att dra några säkra slutsatser av det. Syftet med undersökningen var snarare att belysa frågan om orättvis bedömning i disciplinärenden. Han säger även att det kan finnas andra bakomliggande faktorer till resultatet än just orättvis bedömning.
– Vid Umeå universitet kunde man se att män var klart överrepresenterade bland varningar för störande av undervisningen. Då handlade det nästan uteslutande om att studenter inte stängt av sina mobiltelefoner, vilket alltid leder till varning. En tänkbar förklaring är då snarare att män är mer benägna att glömma stänga av sina mobiltelefoner, än att de skulle löpa större risk att bli varnade, säger Pontus Kyrk.

Vid Göteborgs universitet är detta inte en fråga man sett någon problematik kring tidigare och universitetet har därför inte heller sammanställt någon egen statistik över könsfördelningen av disciplinära åtgärder.

– Vi ser inga problem med orättvis bedömning baserat på kön och det är inget vi specifikt jobbar med, säger Isabelle Nugin Löf, förvaltningsjurist vid Göteborgs universitet som arbetar med Disciplinnämnden.

På UKÄ kommer man inom ramen för större undersökningar fortsätta samla in material, där orättvis bedömning i disciplinärenden är en av frågorna man kommer undersöka vidare. Vid det tillfället kommer alla landets lärosäten vara med, alltså även Göteborgs universitet.
– Frågan är fortfarande levande hos oss, och den ska inte ses som avhandlad i och med den här rapporten, säger Pontus Kyrk.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se