Foto: Violetta Kovacka.

Tio miljoner årligen till satsning på konst i universitetsmiljö

I veckan blev det klart att Akademiska Hus och Statens konstråd i ett samarbete kommer göra årliga investeringar i konst på universitet och högskolor. Även Göteborgs universitet omfattas av satsning då Akademiska Hus förvaltar flera av GU:s byggnader.

Det rör sig om minst tio miljoner kronor om året som kommer fördelas över hela landet i ny satsning för  långsiktigt arbete att integrera konst i universitetsmiljön. Riksdagen fastslog under förra året en ny politik för arkitektur, form och design. Statens konstråd fick då i uppdrag att samarbeta med fastighetsförvaltare i arbetet med en metod för hur en procent av budgeten för ett statligt byggprojekt ska kunna avsättas för konst.

– Konsten är viktig överallt, men i just universitetsmiljön kan den tillföra en irrationalitet som även finns inom forskningen. Den uppmuntrar till kreativt och innovativt tänkande för forskare som måste tänka i nya banor, säger Lena From, chef för konstenheten på Statens konstråd.

Vid Göteborgs universitet förvaltar Akademiska Hus byggnader på bland annat Medicinareberget, Humanisten och Handelshögskolan. De ansvarar även för byggprojektet Nya Humanisten som pågått sedan 2016, och väntas vara färdigt om ett år.

För att ta del av satsningen måste lärosätens campus uppdatera sina campusplaner och inbegripa konsten som en större del.  Planen ska utformas tillsammans med Akademiska Hus.

– Vi vill gärna se mer än enskilda konstverk här och där, utan att det finns ett helhetstänk kring konst. Därför är tanken att satsningen ska kopplas till campusplanerna, säger Catarina Fritz, ekonomi- och finansdirektör på Akademiska Hus.

 Statens konstråd konsulterar alltid brukargrupper inför nya konstinstallationer, som i universitetens fall kan bestå av både personal och studenter. Det viktigaste behöver dock inte alltid vara att alla ska tycka om konsten.

– Alla gillar inte allt, och i vissa fall blir konst som alla tycker om inte lika meningsfull som konst som skaver lite. Det kan även vara så att ett konstverk först inte älskas av alla, men att uppfattningen sedan ändras över tid, säger Lena From.

Hur stor del av pengarna som kommer investeras i Göteborgs universitet är inte fastställt förrän respektive campus på GU uppdaterar sin campusplan. Då projektet ännu är i ett tidigt skede återstår också mycket att diskutera från Akademiska Hus och Statens konstråds sida, något som kommer ske de närmaste veckorna.

– Då kommer vi diskutera detaljer, vilka campus som kommer vara först ut och så vidare. Men tanken är absolut att Göteborgs universitet ska få ta del av de här pengarna, säger Catarina Fritz.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se