Foto: Pixabay / Creative commons/ CC00

Ny rapport om falska nyheter på nätet publicerad av GU

En ny rapport publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet visar att det finns en stor osäkerhet bland svenska ungdomar kring att kunna identifiera falska nyheter. Grunden till att kunna se skillnad på falska och trovärdiga nyheter är källkritik och utbildning säger forskarna, vilket redan är en del av GU:s lärarutbildningar.

– Alla har svårt att identifiera falskt nyhetsinnehåll, oavsett ålder. På nätet förpackas nyheterna automatiskt snyggt, vilket gör det svårt att se vad som är trovärdigt och inte, säger Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet, som varit med och gjort studien.

Nordicom är ett kunskapscenter som delvis finansieras av Göteborgs universitet, och har publicerat denna studie av gymnasieelever från Uppsala universitet i sin tidskrift Nordicom Review.

För att motverka problemet med falska nyheter är det viktigaste enligt Thomas Nygren att riktig information finns tillgänglig, vilket ställer höga krav på journalister. Marie Grusell, medieforskare vid Göteborgs universitet, menar dock att det ställer lika höga krav på de som tar del av nyheterna.
– Det har blivit väldigt lätt att dela och sprida nyheter på nätet. Samtidigt har mängden röster vi möts av i vardagen ökat drastiskt, vilket gjort det allt svårare att veta vad som är trovärdigt. Det ställer höga krav på alla att tänka på vad det är vi delar, säger hon.

Att barn och ungdomar får lära sig om källkritik redan i skolan är enligt Marie Grusell en viktig del i arbetet mot falska nyheter. Hur man lär ut källkritik har länge varit en del av lärarutbildningen på Göteborgs universitet. Det allt snabbare informationsflödet på internet har dock inte lett till några nya förändringar på utbildningen.
– På Ämneslärarprogrammet blir källkritik till exempel relevant i relation till ett vetenskapligt förhållningssätt. Omfattningen av undervisningen har dock inte ändrats nämnvärt under de senaste åren, säger Örjan Hansson, programledare för Ämneslärarprogrammet vid GU.

Källkritik är ett genomgående tema i flera av Ämneslärarprogrammets kärnkurser, och examensarbetena och flera av examinationsuppgifterna behandlar också detta. Särskilt för de som ska bli lärare i till exempel svenska eller historia är källkritik ett centralt inslag i undervisningen.

En annan faktor som enligt studien har stor betydelse för förmågan till källkritik är självsäkerhet. De som uppgav att de var duktiga på att bedöma trovärdigheten hos nyheter presterade sämre.
– Där har utbildning en stor betydelse. Högre utbildning ger också en ökad ödmjukhet för andras kunskaper. I tidigare undersökningar har vi sett att de som utbildat sig inte var lika självsäkra i sin nyhetsvärdering, säger Thomas Nygren.

 

Här kan du som student lära dig mer om källkritik

  • På Gul kan du som student vid Göteborgs universitet lära dig mer om bland annat källkritik i kursen ”Söka och värdera”.
  • Kursen handlar om vetenskaplig informationssökning och informationshantering, och är skapad av Universitetsbiblioteket och tillgänglig för alla GU:s studenter.
  • Källkritik är ett av sju avsnitt i kursen som består av både text och videor. I kursen ingår även ett quiz som testar informationen i de sju avsnitten.
  • Sedan kursen lanserades på Gul 2016 har över 44 000 studenter tagit del av den, och den är även en obligatorisk del av sjuksköterskeprogrammet.
  • Universitetsbiblioteket erbjuder även undervisning i källkritik som inslag i kurser och program på universitetet. Det kan handla om att identifiera informationskällor eller bedöma till vilka syften olika informationskällor passar.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se