Montage: Violetta Kovacka/ Johan Wingborg

Nytt projekt mot sexuella trakasserier på Sahlgrenska akademin

I och med MeToo-rörelsen inleddes arbetet med att underlätta anmälningar av sexuella trakasserier på Sahlgrenska akademin. Under våren kommer projektet ”En enkel väg in” att dra igång. Projektet ska även utvärdera möjligheterna för liknande lösningar på andra fakulteter.

I samband med de många kampanjer mot sexuella trakasserier under MeToo-hösten, 2017, kom önskemål om att göra det enklare och tydligare för studenter att anmäla händelser som dessa. Önskemålet kom från både studenter och anställda på Sahlgrenska akademin. 
– Det upplevdes som svårt att anmäla och tröskeln var också hög för att våga anmäla, säger Sara Gabrielsen, vice ordförande på Göteborgs universitets studentkårer, Gus.

sara gabrielsen IMG 2315
Sara Gabrielsen. Foto: Violetta Kovacka.                                                                                                                       
                         

På Gus finns det sedan tidigare student- och doktorandombud som redan idag jobbar för att hjälpa studenter med eventuella problem som uppstår på universitetet och i relation till deras studier. I det nya projektet kommer samma ombud att jobba vidare med att stödja och vägleda studenterna. Skillnaden är att ett av ombuden, i och med projektet, kommer vara specificerad på sexuella trakasserier och finnas på plats på Sahlgrenska akademin. 

Deras uppgift kommer även vara att informera studenter om hur en formell anmälan går till, att hjälpa till att göra anmälan samt följa upp ärenden. Det kommer fortsatt vara möjligt att anonymt påtala händelser för ombuden, men till skillnad från nu kommer ombuden kunna driva även anonyma ärenden vidare. 

Karl Kilbo Edlund
Karl Kilbo Edlund. Foto: Bernhardina Hörnstein.                                                                                                  
                                                                    

Även Sahlgrenska akademins studentkår, Saks, har varit med och drivit igenom det nya projektet. Karl Kilbo Edlund, ordförande i Saks, trycker på att det utöver den konkreta hjälpen vid anmälningar även saknats möjlighet till rådgivning för de som känt sig utsatta. Osäkerhet kring konsekvenserna av en anmälan har även gjort att studenter dragit sig för att påtala trakasserier eller kränkningar.
– Det har funnits en otydlighet och saknats bollplank för de som behövt hjälp. I samband med MeToo upplevde vi att det fanns en stor vilja till förändring bland studenterna, säger Karl Kilbo Edlund. 

Win 6659
Silvana Naredi. Foto: Johan Wingborg.                                                 

Förhoppningen är att det nya projektet ska generera fler anmälningar av sexuella trakasserier, eftersom det nu misstänks finnas ett stort mörkertal. Silvana Naredi, vicedekan på Sahlgrenska akademin, tror att ett tydligare system för dessa anmälningar kommer få den effekten.
– Man ska inte behöva fundera, utan man ska bara veta vem man vänder sig till i det läget, säger hon.

Tidigare har det diskuterats om de nya ombuden skulle arbeta i akademins egen regi. Men för att behålla ombudens oberoende har det alltså beslutats att de kommer arbeta för Gus.
– Vi kom fram till att det var bättre om ombuden stod utanför universitetet, helt fritt från linjen, säger Silvana Naredi.

I samband med att projektet inleds kommer det att hållas en kampanj som syftar till att informera studenter om vad som är möjligt att anmäla som sexuella trakasserier och hur de ska gå tillväga.

Projektet kommer att pågå till och med våren 2020 och har beräknats kosta 337 000 kronor. Halva projektets budget kommer att finansieras av Göteborgs universitet, som beslutat att under de tre terminerna bidra med 170 000 kronor. Resterande summa bekostas av Sahlgrenska akademin.

Efter att projektet avslutats kommer det att utvärderas samt eventuellt förlängas på Sahlgrenska akademin. I utvärderingen kommer även behovet av ett liknande projekt och arbetssätt på universitetets övriga fakulteter att ses över.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se