Foto: Pixabay / Creative commons/ CC00

Nya tentamensregler för vårterminen

I och med dagens terminsstart införs nya tentamensregler för alla studenter vid Göteborgs universitet. Detta innebär bland annat att du i fortsättningen kommer behöva komma till tentasalen tidigare och ett totalförbud mot nötter.

De nya reglerna har bland annat förhandlats fram av Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS, och innebär flera konkreta förändringar för både studenter och lärare vid tentamen:

  • Alla studenter kommer behöva anlända till salen 15 minuter före utsatt tid.
  • Nötter kommer numera vara totalförbjudet i tentasalen. Tidigare har det endast funnits en rekommendation mot detta.
  • Det är nu krav på att examinator ska rapportera in tentaresultatet i Ladok senast fem arbetsdagar efter att studenten fått sitt betyg.

Karl Kilbo Edlund, ordförande för SAKS, är i grova drag nöjd med de nya reglerna. Ytterligare viktiga förändringar som de fått igenom är att examinationstillfället inte ska betraktas som förbrukat om studenten lämnar in blankt, och att det om möjligt ska hållas en genomgång av tentan efter att resultatet publicerats.

Vad gäller nötförbudet är Karl Kilbo Edlund nöjd med den nya, skarpare formuleringen.
– Tidigare var det mer löst formulerat som en rekommendation. Men det hjälper ju inte den som är allergisk, säger han.

De fullständiga reglerna finns på Göteborgs universitets Studentportal. Viktigt att notera är att det alltid är du som student som bär ansvaret för att känna till examinationsreglerna.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se