Foto: Jacob Obstfeldter.

Möt HHGS kårledning för 2018

Sedan första februari är Astrid Johansson och August Schelin Handelshögskolans i Göteborg studentkårs, HHGS, nya vice ordförande och ordförande. De berättar närmare om sina mål för det versamhetsår som nu är i full gång.


Berätta om er egna bakgrund på Handels!

Astrid:
– Som relativt ny på skolan har jag läst på Handelshögskolan sedan hösten 2017. Jag studerar till miljöekonom och läser det samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet: SMIL. Kombinationen av företagande och hållbarhet mynnar ut i en tvärvetenskaplig profil med verktyg att tackla dagens utmaningar. Vid sidan av rollen som vice kårordförande studerar jag också på heltid och kommer att fortsätta läsa klart min kandidat tiden efter jag avgått från HHGS kårledning. 

August:
– Jag har studerat på ekonomprogrammet i tre terminer och kommer efter mitt år som kårordförande inrikta mig på nationalekonomi. 

Är det några särskilda frågor som drivit er?
Astrid:
– Jag vill se att alla medlemmar har lika chans att ta del av kårens resurser och det ska inte vara avhängigt vem man känner. Kåren är till för medlemmarna och att arbeta med att sprida det budskapet har drivit mig till där jag befinner mig idag. 

August:
– Jag gick till val på att stärka HHGS varumärke, både internt och externt. Jag ser det som den ultimata studentnyttan; hur eftertraktat är Handels, hur eftertraktat är HHGS och hur eftertraktad är en Handelsstudent vid examen? Även transparens och tydlighet är viktiga frågor som drivit mig. 

Hur har ni varit engagerade i kårverksamheten tidigare?
Astrid:
– Sedan starten på Handels har jag varit aktiv inom kåren. Jag satt som ledamot i SMIL styrelsen under höstterminen 2017 och detta var min första roll i en styrelse och även första smakprov på engagemang inom HHGS.

August:
– Jag har varit lite överallt, jobbat på kårföretag, suttit i programstyrelse, dansat i herrbaletten och varit med i Spexet. 

Vad kommer ni att fokusera på under ert ordförandeskap?
– Under verksamhetsåret kommer vi att jobba brett med inkludering, transparens och varumärke. För att inkludera fler i kårens verksamhet vill vi framför allt fokusera på att kommunicera ut incitament till att bli kårmedlem. Vi vill också se till att studenter vid Handelshögskolan vet att vi som kår bevakar och kvalitetssäkrar utbildningen för alla studerande här. Ett annan konkret projekt som redan påbörjats är arbetet med likabehandling genom ett nätverk med flera workshops och föreläsningar. Vidare ligger vi precis i startgroparna med ett omfattande värdegrundsarbete tillsammans med Oddwork som har som syfte att stärka HHGS varumärke. För att uppnå en hög förankringsgrad kommer projektets grund läggas tillsammans med representanter från föreningar och projekt inom HHGS. Vår värdegrund kommer förhoppningsvis göra att vår kommunikation följer en tydlig linje och med vår nya hemsida som snart lanseras hoppas vi nå en ökad transparens. Fokus ligger på att tillgängliggöra information för medlemmar och underlätta för dem att bedriva sin verksamhet. 

Vad är ni nöjda, mindre nöjda med i kårens arbete så som det ser ut nu när ni tar över?

– En av HHGS styrkor är den starka ekonomin, både inom våra föreningar och företag. Det gör att vi har väldigt stor handlingsfrihet och kan genomföra många roliga projekt. En annan tydlig fördel gentemot andra ekonomkårer nationellt sett är att HHGS företräder både ekonomer, miljövetare, logistiker och jurister vilket gör oss till en kår som samlar och företräder en bred grupp av individer. Något som vi är mindre nöjda med är att kåren i sin helhet inte är tillräckligt synlig, varken för medlemmar eller icke-medlemmar. Vi ser det som en brist att kåren inte deltar i fler aktiviteter eller förmedlar det vi gör tillräckligt väl för att fler ska vilja engagera sig. Det råder ett visst klimat där redan aktiva kårmedlemmar deltar i flera projekt och där andra icke-aktiva inte deltar i något alls. Det behövs en balans mellan de som är aktiva på flera plan och de som bara vill prova på. Genom att inkludera fler önskar jag att en större bredd integreras i verksamheten och alla känner sig välkomna. 

Vad har ni för mål uppsatta för det år som kommer?
– Vi har som målsättning att öka medlemsanslutningen och göra en tydlig distinktion mellan medlemmar och icke-medlemmar så att det framgår vad det är man faktiskt får för medlemskapet. Vidare hoppas vi uppfylla målet om en stark gemenskap genom en ny och förankrad värdegrund. Kommunikationsmässigt har vi fattat beslut om att all kommunikation ska ske på engelska i första hand och även börjat bygga ny hemsida, vilket kommer uppfylla målet om ökad transparens och inkludering. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se