Foto: Arkivbild.

Avslag för studentbostäder på Studenternas hus

Tidigare idag sammanträdde Byggnadsnämnden i Göteborg och på föredragarlistan fanns förprövningen gällande ansökan för ombyggnaden av Studenternas hus. Förslaget, med bland annat en elva våningar hög byggnad med studentbostäder, avslogs.


– Det förslag som lämnats in har vi vägt mot riksintresset för kulturmiljön och utifrån det föreslagit byggnadsnämnden att inte gå vidare med detaljplan, säger Janna Bordier, från gruppen för förprövningar på Stadsbyggnadskontoret och handläggare i ärendet.

Vasaparken, som omger byggnaden, är i sig en del av riksintresset för kulturmiljön för innerstad och präglad av de institutionsbyggnader som finns.
– Förslaget från Platzer tar inte tillräckligt hänsyn till kulturmiljön vilket är anledningen till avslaget. Både vi och Länsstyrelsen tyckte att förslaget med en elva våningar hög tillbyggnad i ett område som det här riskerar att påverka riksintresset väl mycket, säger Janna Bordier och tillägger:
– Det är inga andra projekt eller liknande som varit avgörande för vårt beslut. Utöver kulturmiljöfrågan behöver man titta på hur man kan ta hand om den byggnad som nu finns liksom de sociala konsekvenserna av en förändring och eventuell påverkan på angränsande träd.

Ägaren Platzer får utifrån det förslag man lämnat in inte påbörja något planarbete i området. Områdets kulturmiljö får utredas vidare inför en inlämning av en ny ansökan.

Spionen söker Platzer för en kommentar. 


Vi har tidigare rapporterat om fastighetsbolaget Platzers köp av och planer för Studenternas hus. Här kan du läsa mer:
http://spionen.se/125-redaktionellt/nyheter/1685-studenternas-hus-planeras-bli-en-samlingspunkt-foer-goeteborgs-studenter
http://www.spionen.se/125-redaktionellt/nyheter/1668-koepare-klar-till-studenternas-hus
http://www.spionen.se/125-nyheter/1538-halva-studenternas-hus-kan-rivas

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se