GU går emot utredning – granskad tillbaka i arbete

Personen anställdes vid Göteborgs univeristet för att arbeta med likabehandlingsfrågor, men när det framkom att hen varnats för sexuella trakasserier på sin förra arbetsplats inleddes en extern utredning. Trots att den nya utredningen visar att en medarbetare känt sig uttittad och granskad av den utpekade personen tas hen nu tillbaka i tjänst, dock med andra arbetsuppgifter.

Efter att personen, i egenskap av likabehandlingsansvarig vid Göteborgs universitet, uttalade sig angående metoo-kampanjen i samband med akademiuppropet reagerade flera tidigare kollegor. De hörde av sig till universitetet och ifrågasatte personens nya arbetsuppgifter. Händelser som Spionen rapporterat om och som fick universitetet att omgående agera – den likabehandlingsansvarige togs ur tjänst och en extern utredning inleddes för att ta reda på om liknande händelser skett under personens tid på GU. 

Strax innan jul blev utredningen färdig. Advokatbyrån som genomfört arbetet har, utöver berörda chefer, pratat med 18 personer som alla varit i kontakt med den utpekade via arbetet. De beskriver personen som ”saklig, korrekt och professionell.” De beskriver också att hen har ett ”objektivt förhållningssätt” och att personen ”utgjort ett viktigt stöd i ärendehanteringen”.

Men i ett av samtalen framkommer det att en anställd som varit i kontakt med personen ”i ett annat forum av GU:s verksamhet” har känt sig ”granskad” och ”uttittad”. Det har skett vid ett flertal tillfällen och har upplevts som ”mycket obehagligt”. Advokatfirman uppmanar därför universitetet att genomföra en fördjupad utredning av just de händelserna för att ”förhindra eventuella trakasserier i framtiden”. En uppmaning som universitetet väljer att inte följa.

Spionen har nått Jennie Knutsson, biträdande personalchef vid GU, via mejl. Hon svarar att:
”Kompletterande uppgifter kring omständigheterna har inhämtats och bedömningen har gjorts att det inte finns anledning att göra en fördjupad utredning.”
Personen som sedan slutet av november, då utredningen inleddes, har varit hemma med lön återgår nu även i tjänst.
”Därtill har arbetsgivaren överenskommit med medarbetaren att han ska arbeta med andra arbetsuppgifter”, avslutar Jennie Knutsson.

Spionen har sökt den utpekade personen för en kommentar och fortsätter rapporteringen kring fallet.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se