Studenternas hus. Den övre delen av ritningen visar den del som byggdes till på 60-talet och som förmodligen rivs för att ge plats åt studentbostäder.

Halva studenternas hus kan rivas

Stora salen och studentbokhandelns lokaler blir ett minne blott när halva studenternas hus rivs. Vad som händer med Kårkällar´n när ett nytt studentbostadshus byggs på platsen är oklart.

Försäljningen av Studenternas hus har varit på gång i många år, men byråkrati och oklarheter om hur huset ska användas har gjort att det dragit ut på tiden. Nu kan försäljningen vara genomförd inom ett halvår, tror Lars-Göran Sandgren, som anlitats av GU för att samordna försäljningen.

Han gjorde förra året en utredning, där han bland annat med hjälp av en arkitektbyrå tog fram tre olika visioner om huset och platsen. Ett alternativ var att kasta ut studentverksamheten och istället bygga kontor, ett annat att göra om hela huset till studentcentrum. Nu har universitetet beslutat att gå vidare med det tredje förslaget: att platsen ska rymma både studentverksamheter och nybyggda studentbostäder.

Halva huset rivs

Enligt förslaget ska den äldsta delen av huset, som är q-märkt, återställas till sin ursprungliga form och rustas upp för att innehålla ett levande studentcentrum där både de studentverksamheter som finns i huset idag och nya verksamheter får plats. Den andra halvan, som byggdes till på 60-talet och som idag rymmer bland annat stora salen, Studentbokhandeln och studentradions lokaler, rivs och ersätts av studentbostäder.
– Det handlar om att optimera utrymmet och tomtarean för studentbostäder, säger Lars-Göran Sandgren, som betonor att ingenting är fastslaget än:
– Det är möjligt att en framtida ägare gör bedömningen att det är tekniskt möjligt att bygga på det befintliga huset, även om det skulle betyda färre bostäder.

Den nya ägaren är fri att utforma det nygyggda huset som den vill – men enligt Lars-Göran Sandgren är villkoret att det blir studentbostäder och att universitetet och studentkollektivet får insyn i processen.
– En ny ägare kan till exempel inte bygga en stormarknad på platsen.

GU hyr huset

Det ursprungliga huset kommer att hyras tillbaka för att inrymma studentrelaterad verksamhet. Peter Wejmo, ordförande för Göta studentkår, blev överraskad över att processen kommit så långt.
– Det är positivt att det finns ett beslut – det här har varit på gång så länge utan att något hänt, trots all tid och energi som lagts ner på rapporter och utredningar om huset. Nu vet vi att huset ska säljas och har något att jobba efter.

Han ser också positivt på att huset när det får en köpare kommer att rustas upp – något som det finns ett skriande behov av, eftersom huset inte renoverats sedan 1997.

Stora salen är unik på GU

Idag håller förutom Göta studentkår, Spionen och Göteborgs universitets studentkårer, GUS, flertalet studentföreningar till i Studenternas hus. Bland annat Patriciabaletten, Filosofspexet och studentorkestern Tongångarne. I källaren huserar puben Kårkällar’n. Vad som händer med den är oklart. Klas Kärngren, pub- och eventansvarig för Kårkällarn, ser en osäker framtid:
– I värsta fall kommer alla de lokaler som vi nyttjar idag att försvinna. Stora salen är ju väldigt speciell eftersom den rymmer så många människor – en sådan lokal finns inte någon annanstans på universitetet idag. Men puben ligger ju under jord så den kan komma att finnas kvar.

Tar reda på behoven

Peter Wejmo tycker också att det är svårt att sia om framtiden, eftersom det är en framtida köpare som beslutar om utformningen.
– Det är många som håller till i huset som kommer att påverkas. Försvinner stora salen påverkas ju Tongångarne som behöver ett stort utrymme att repa på, och Salsasöndag som behöver ett dansgolv. Kårens lokaler och kansli är ju ganska lätta att flytta, men mörkrum och radiostudio, hur flyttar man dem?

Kårledningen kommer nu att sitta ner och diskutera framtiden med kårföreningarna som håller till i huset, för att ta reda på vilka önskemål och behov de har för sina verksamheter.
– Det är de som kommer att påverkas mest så det är viktigt att de är med i processen, säger Peter Wejmo.

Enligt Lars-Göran Sandgren kommer GU att ordna ersättningslokaler till de föreningar och verksamheter som är i behov av det. Om en köpare nappar i vinter skulle allt kunna vara klart inom tre-fyra år. 

Fakta: Studenternas hus och försäljningen

• Huset byggdes 1932.
• 1965 byggdes det till med den del som idag bland annat innehåller stora salen.
• 1993 köpte Göteborgs universitet huset från Filosofiska fakulteternas studentkår.
• 1997 renoverades huset och fick sitt namn.
• 2010 fick GU lov från regeringen att sälja huset och behålla pengarna.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se