Civilrätt 2 anmäld igen

Den bästa kursen på hela utbildningen. Jag har aldrig känt mig så utsatt i hela mitt liv. Civilrätt II är kursen som både får pedagogiska pris och anmäls till Högskoleverket. Nu utreds den akut av Göteborgs universitets rektor.

Den 25 november i år fick Göteborgs universitets rektor Pam Fredman ett desperat brev. Det är undertecknat av fyra studenter som läser kursen Civilrätt II. På nio sidor beskrivs de stora brister som de upplever finns på kursen – brott mot regelsamlingen, brott mot högskoleförordningen, oacceptabel arbetsmiljö och dåligt bemötande.

Nyskapande upplägg

I oktober 2006 mottog Claes Martinsson Göteborgs universitets individuella pedagogiska pris, under en högtidlig ceremoni i samband med doktorspromotionen. Hans nyskapande upplägg på kursen Civilrätt II, där studenterna lär sig att förstå juristrollen genom bland annat rollspel och praktiska övningar, fanns med i motiveringen.

Den 24 november i år hade de studenter som anmält kursen till rektor ett möte med studierektorn och studievägledaren på juridiska institutionen, samt Claes Martinsson, som är en av flera kursansvariga. De hade tjatat för att överhuvudtaget få till ett möte. Kursledningen vägrade att svara på några frågor om kursplanen eller kursupplägget. Studenterna gick från mötet frustrerade. En av dem är Lina.
– Det känns som att lärarna inte riktigt har förstått sin roll. De verkar vilja kugga så många som möjligt, inte att vi ska förstå, säger hon.

Strax efter klockan ett på natten ställde Anders sin sista fråga inför en av tentorna under Civilrätt II. Han fick svar direkt av Claes Martinsson, som fanns tillgänglig i chatten på GUL.
– Det finns ingen lärare på GU som är som han vad det gäller engagemang. Det är helt enormt! säger han.

Civilrätt II är en trettiopoängskurs, som juriststudenterna läser under hela femte terminen. Den består av en rad skriftliga och muntliga uppgifter som till stor del bygger på varandra. Det speciella kursupplägget förklaras i en 18 sidor lång kursanvisning.
Enligt förra årets kursutvärdering är många studenter nöjda med kursen och tycker att de har lärt sig mycket. Samtidigt svarar 86 procent att de mått psykiskt eller fysiskt dåligt under terminen, på grund av studierna. Lärarnas höga engagemang nämns ofta. Men lika ofta skriver studenterna om en otrevlig attityd och arroganta svar, som gör den redan krävande kursen än mer stressande. Två tredjedelar pluggar mer än 45 timmar i veckan.

Ingen platsgaranti

Förra året anmäldes kursen till Högskoleverket för att det inte fanns någon omtenta. Något som juridiska institutionen inte håller med om. Utredningen har dragit ut på tiden och är inte klar än. Enligt Högskoleverket beror det på hög arbetsbelastning.
I år har två av varandra oberoende anmälningar skickats in till Högskoleverket, förutom anmälan till GU:s rektor Pam Fredman. Kritiken handlar bland annat om att det är för kort tid, endast fyra dagar, mellan tentamen och omtentamen, och att studenter som inte klarar tentan stängs ute från de gruppuppgifter som följer på den.
– Det gör att vi som misslyckats på tentan får ännu sämre förutsättningar att klara kursen, säger Lina, som är mycket orolig för att behöva läsa om hela kursen nästa termin, utan studiemedel och med risk att förlora sin studentbostad.
– Dessutom finns det ingen platsgaranti. Det känns väldigt underligt att man blir utsållad under det tredje året på utbildningen, säger hon.

Varken Ylva Benson, studierektor på juridiska institutionen, eller Claes Martinsson vill prata med Spionen om kursen i år, trots upprepade försök att nå dem. När kursen anmäldes förra året hänvisade de till att kursen har hög genomströmning och att lärarna lyssnar på studenternas synpunkter. De menade också att en del av kritiken är ett symptom på att det är vanligt med taktikpluggande på juristutbildningen. Under Civilrätt II försvåras det eftersom kursen består av så många olika uppgifter och examinationer, som ska lösas i en bestämd ordning för bästa pedagogiska effekt.

Och pedagogiken, med mycket praktiska övningar, är många studenter nöjda med, enligt kursutvärderingen. På Civilrätt II får de för första gången känna på hur det är att arbeta som jurist på riktigt.
– Det här är den bästa kursen på hela juridikutbildningen, med det i särklass bästa upplägget! säger Anders, som läste kursen förra terminen. Han tycker att Claes Martinsson är en mycket bra lärare med ett engagemang långt utöver det vanliga.
– Grundproblemet är att man kan bli utslagen. I vanliga fall är det en kurs man kuggar. Nu får du göra om hela terminen, eftersom det inte finns någon omtenta under sommaren.

Han förstår de studenter som har en mörkare bild av kursen, än han själv.
– Det ingår i kursupplägget att vi ska lösa uppgifterna självständigt. Men ibland är lärarna lite för konsekventa, även när de gäller administrativa frågor, på ett sätt som inte främjar lärandet. Det är en väldigt tung kurs, men så här i efterhand tycker nog de flesta att det var värt det. Jag lärde mig otroligt mycket, säger han.
– Vad jag förstår så har kursen främst fått det pedagogiska priset för de praktiska delarna. Men det kvittar ju, eftersom vi som inte klarat tentan inte får vara med på dem, säger Lina.

Anders och Lina heter egentligen ­något annat

text: vera hovne
foto: stefan ideberg/gu

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se