En student reagerade på rasistiska uttryck i en lärobok på institutionen för globala studier

Rasistiskt ordval i kursbok

 

Rasistiskt språkbruk förekommer i en av kursböckerna på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Studenten Inger Sandell är mycket kritisk.
– Boken bör bytas ut och det snabbt, säger hon.

Inger Sandell läser kandidatprogrammet och reagerade när de under metodkursen fick se att Knut Halvorsens bok Samhällsvetenskaplig metod från 1992 använder sig av ordet neger.
– Jag är väldigt kritisk mot att boken förekommer helt utan någon kommentar från institutionen om att den innehåller rasistiskt språkbruk, säger hon.
I Halvorsens bok går att läsa: "Man kan till exempel inte utifrån en påvisning om att det i ett geografiskt område finns både många negrer och många analfabeter dra den slutsatsen att det råder ett samband mellan ras och analfabetism."

Inger Sandell säger att hon känner till att tidigare studenter också reagerat på Halvorsens bok men att inget har hänt. Hon tycker att boken lika gärna hade kunnat tas bort, och menar att den övriga kurslitteraturen varit tillräcklig.
Erik Andersson som är kursansvarig på Globala studier tycker att det är motiverat att behålla boken tills de har hittat ersättningslitteratur, så länge institutionen inte mörkar att rasistiska ord förekommer utan tar upp det till diskussion.
– Vi har andra böcker som till exempel är genusblinda, och de måste liksom Knut Halvorsens bok komma med en kommentar som uppmärksammar studenterna på att detta förekommer och att det är problematiskt, säger han.

Erik Andersson meddelar att institutionen just nu håller på att söka efter litteratur som kan ersätta Halvorsens bok.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se