”GU kan inte ansvara för vad som händer ute på praktikplatserna, men de kan underlätta för studenter att berätta” säger Anna Gidman och Sara Andersson Norèn som hoppas att deras uppsats ska hjälpa framtida studenter. Foto: Martin Argus

Många råkar illa ut på praktiken

 

Deras kompis trakasserades sexuellt på sin praktikplats. Anna Gidman och Sara Andersson Norén ville ta reda på om fler råkat illa ut, och gjorde en webbenkät bland sina kurskamrater. Resultatet chockade dem.

Sara Andersson Norén och Anna Gidman läser sista terminen på Socio­nomprogrammet. I våras bestämde de sig för att göra sin kandidatuppsats som en kvantitativ undersökning, och skickade ut en webbenkät till alla sociomstudenter som gjort VFU hösten 2012. I enkäten ställde de frågan om studenterna hade upplevt diskriminering, sexuella trakasserier eller annat dåligt bemötande från någon på praktikplatsen.

Av de 89 studenter som svarade var det 36 som svarade ja på någon av frågorna. Det motsvarar minst en fjärde­del av alla studenter som gjorde praktik på höstterminen. Fyra svarade att de hade blivit utsatta för sexuella trakasserier – av dem hade två bytt praktikplats på grund av trakasserierna.
– Vi blev chockade, vi trodde inte att fler hade råkat ut för just det, säger Anna Gidman.

maktunderläge

I enkäten ställde de också frågan om de studenter som hade råkat illa ut hade berättat om det för sin praktikhandledare eller någon annan på GU – de allra flesta svarade nej. Sara och Anna tror att det kan bero på rädsla för konsekvenserna om man berättar eller anmäler.
– De flesta tänker mycket på referenser och möjligheter till jobb via praktiken. Blir man inte godkänd måste den göras om, man halkar efter en termin och det blir krångel med CSN, säger Anna Gidman.
Sara Andersson Norén fyller i:
– Man är i ett maktunderläge, och det kan vara svårt att hinna få en ny praktikplats.
De är kritiska till att universitetet inte informerade om den här typen av frågor innan de gick ut på praktiken. Det fanns heller ingen fråga som berörde trakasserier eller diskriminering i kursutvärderingen.

svartr på vitt

Margareta Regnér är likabehandlingsombud på institutionen för socialt arbete. Inför årets praktiktermin har hon varit ute och informerat socionomstudenterna om diskriminering och sexuella trakasserier. Då hade hon med sig resultaten från Anna Gidmans och Sara Andersson Noréns uppsats.
–Jag är luttrad, jag vet att det förekommer sådant här. Men genom uppsatsen får vi svart på vitt hur pass allvarligt det är – det ökar medvetenheten om de här frågorna.
Hon skulle gärna se att fler liknande undersökningar görs, men menar också att institutionen tagit till sig informationen och nu har fått bättre underlag för att jobba förebyggande och nå ut med information till studenterna.

Anna Gidman och Sara Andersson Norén är nöjda med hur GU har mottagit uppsatsen, och hoppas att deras resultat kommer att leda till en förändring för framtida studenter.
– Vi tror att man kom­m­er att jobba mer med de här frågorna nu.
Men de undrar varför inte GU genomfört någon liknande undersökning tidigare. Varför det är upp till dem, som är studenter, att ta reda på hur det ser ut? Och de frågar sig hur stort mörkertalet egentligen är.
– I vår undersökning ingår ju bara en termin på ett program på ett universitet – hur ser det då ut i stort? säger Anna Gidman.

 

 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se