Göta studentkår gick back 800 000 förra året.  Men ordförande Rebecka Vilhonen är inte orolig. Foto: Lina Söderström

Göta gick back 800 000 kronor

 

Göta studentkår gick mer än 800 000 kronor back under förra året.
– Det är mycket pengar, men det innebär ingen risk för vår verksamhet, säger ordförande Rebecka Vilhonen.

Verksamhetsåret 2012/2013 var inget bra år för Göta studentkår. ­Kåren siktade på att gå i princip plus minus noll men gick istället mer än 800 000 kronor minus.
– Budgeten var väldigt optimistisk. Vi hade väntat oss en mycket högre medlemsanslutning än det blev, säger Rebecka Vilhonen.
Dessutom har kåren haft högre kostnader än beräknat. Enligt verksamhetsberättelsen är det framför allt ekonomitjänsterna hos firman Grant Thornton som kostat mer än planerat. Detta beror dels på att kårstyrelsen missat att räkna med moms när budgeten lades, dels på att kåren fortsatt sköta ekonomin för puben Kårkällar'n, trots att det var tänkt att puben skulle börja drivas i bolagsform.

Bara ekonomihanteringen för Kårkällar'n kostade därför kåren 100 000 kronor mer än budgeterat.
Samtidigt har det bidrag Göta studentkår fått av Göteborgs universitet blivit mindre eftersom antalet studenter har sjunkit. Även de personer som frivilligt valt att bli medlemmar i Göta studentkår har blivit färre.

Kårerna har helt andra förutsättningar nu sedan kårobligatoriet tagits bort och en stabil inkomst harförsvunnit.
– Men vi är inte ensamma om att ha det så här. Det är något som sker i hela landet, säger Rebecka Vilhonen.
Trots det stora underskottet under förra verksamhetsåret och ett underskott på drygt 100 000 kr året innan dess har Göta studentkår budgeterat för att gå omkring en halv miljon back även i år. Men det finns ingen risk för konkurs, understryker Rebecka Vilhonen. Kåren har i dags­läget en sparad buffert på omkring sex miljoner kronor i bundna tillgångar.
– Men vi vill ju egentligen gå plus minus noll och inte äta av vår säkerhetsbuffert, konstaterar hon.

Rebecka Vilhonen menar dock att kåren trots det budgeterade underskottet i år har en helt annan koll på ekonomin och jobbar på att anpassa verksamheten efter de förutsättningar man har. Framför allt handlar det om att rekrytera nya medlemmar. Under vårterminen anställdes en kommunikatör och kåren satsar mycket på aktiviteter för att nå ut och marknadsföra sig för nya medlemmar. Till exempel anordnade kåren en mycket välbesökt välkomstkväll då bland annat Movits! spelade. Den kvällen kostade en del, men Rebecka Vilhonen anser att det var värt det.
– Man får tänka att det är en investering. Alla investeringar kostar pengar. Och vi tror att våra satsningar har fått effekt, vi har en större anslutningsgrad i år än under motsvarande period förra året. Så vi hoppas att vi närmar oss en nollbudget nästa år.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se