Brister i val till viktiga studentuppdrag

 

Studenten kapade domännamnet götastudentkår.se och lade ut länkar till rasistiska hemsidor. Trots detta höll han på att bli vald till ett av universitetets viktigaste organ.

I somras rapporterade Spionen om en student som lagt beslag på domänen götastudentkår.se. Där länkade studenten till bland annat rasistiska hemsidor. Efter långa förhandlingar kunde Göta studentkår ta över
domännamnet, och under hot om uteslutning sade studenten själv upp sitt medlemskap i kåren. Vid årets valmöte i Göteborgs universitets studentkårer var han trots detta förordad till ett av universitetets viktigaste organ, disciplinnämnden.
I disciplinnämnden sitter två studentrepresentanter. De hanterar känsliga frågor, när studenter som blivit anklagade för fusk riskerar att stängas av från sina studier.

Den som har ansvar för att välja studentrepresentanterna i disciplinnämnden är Göteborgs universitets studentkårer, GUS. Det sker varje år vid ett valmöte. Inför årets valmöte fanns det dock bara en kandidat, som blivit intervjuad och förordad av GUS valberedning. Vad Spionen erfar framkom det först under mötet att denna kandidat var samma person som låg bakom kapningen av gotastudentkar.se. Styrelsen valde att lämna båda platserna tomma.
– Det här visar på problemet med att alla kårer inte har aktiva representanter i valberedningen. Hade det suttit någon från Göta studentkår i valberedningen hade det troligtvis inte blivit så, konstaterar Simon Persson, ordförande i GUS.
Valberedningen bör utgöras av två representanter från varje kår, sammanlagt åtta personer. I år har arbetet skötts av endast tre personer, och varken Göta studentkår eller Konstkåren har varit representerade.
– Valberedningen har haft det tufft. Kårerna måste ta sitt ansvar, säger Simon Persson.

I värsta fall kommer platserna i disciplinnämnden att stå tomma hela mandatperioden. Simon Persson hoppas dock på att kunna välja nya representanter i slutet av januari.
– Och om disciplinnämnden har möten innan dess får vi se till att hitta folk som kan täcka upp så länge.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se