GU skeptiskt till övningsskolor

Ökad segregation och ojämlika villkor för studenter. Det blir konsekvensen av speciella övningsskolor för lärar­studenter, befarar GU:s ledning. Men verksamheten kan dra igång på försök redan till våren.

Idén om övningsskolor och övningsförskolor för lärarstudenter kläcktes 2012. Nu har regeringen filat på idén och i juli presenterades ett förslag på en femårig försöksverksamhet. Tanken är att hälften av studenterna på lärarprogrammen ska göra den största delen av sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på några utvalda skolor där handledarna genomgått en särskild utbildning för att handleda studenter.
Lärarutbildningsnämnden har ännu inte bestämt om de ska ansöka om att vara del i försöksverksamheten.
– Vi måste se hur det slutgiltiga förslaget ser ut innan vi kan ta ställning. Som det är nu finns vissa frågetecken, säger Maria Jarl, ordförande för lärarutbildningsnämnden.

En farhåga är att det leder till en koncentration av särskilt yrkesskickliga lärare och lärarstudenter till vissa skolor, som missgynnar andra. På sikt skulle det kunna leda till att övningsskolorna också blir mer attraktiva för föräldrar och elever och därför bidrar till att minska elev­underlaget till andra skolor.
– Projektet i sig skapar en situation där vi riskerar att spä på ojämlikhet och segregation. Frågan är hur det påverkar studenterna på lärarutbildningen om bara vissa får göra VFU på övningsskolor och andra på vanliga skolor – vi måste ju ta ansvar för att alla studenter får lika förutsättningar, säger Maria Jarl.

Flera andra lärosäten har kritiserat förslaget. Ett annat problem som förs fram är att eleverna som gör VFU på en övningsskola inte möter en miljö som speglar den verklighet de senare ska arbeta i.
Tidsramarna är dessutom väldigt begränsade. Lärosätena och de ­andra remissinstanserna fick förslaget mitt i semestertiden i somras och redan i augusti skulle remissvaren vara inne.

GU tryckte på flera oklarheter i
förslaget i sitt remissvar. Beslutet om försöksverksamheten skulle i träda i kraft den 1 oktober i år, men är försenat och väntas komma i slutet av oktober. Projektet kan dra igång under vårterminen 2014.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se